Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, March 20, 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2013/03/20
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
SAMENVATTING

Eindvonnis in “Safe Haven” zaak. Vervolg op Rb. Haarlem, LJN: BW9858 Ten aanzien van de Bank: De Rechtbank stelt de schade vast van de individuele beleggers vast op € 1.735.780,72 en de vordering van die beleggers van wie de rechtbank heeft vastgesteld dat de Stichting als lasthebber is opgetreden op € 1.191.764,73. Aldus bedraagt de totale vordering van de Stichting c.s. op de Bank € 2.927.545,45. De Stichting c.s. heeft zich er op... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: 128987 / HA ZA 06-1330 e.a.

Vonnis van 20 maart 2013

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 128987 / HA ZA 06-1330 van

de stichting

STICHTING VOLENDAM,

gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

eiser,

advocaat mr. H.J. Bettink te Haarlem,

tegen

 1. de naamloze vennootschap

  ABN AMRO BANK N.V., voorheen FORTIS BANK NEDERLAND N.V.,

  gevestigd te Rotterdam,

  gedaagde,

  advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam,

 2. [gedaagde 2],

  zonder bekende woon- of verblijfplaats,

  gedaagde,

  niet verschenen,

 3. [gedaagde 3],

  zonder bekende woon- of verblijfplaats,

  gedaagde,

  niet verschenen,

  en tevens in de navolgende zaken waarin hieronder telkens

  - alleen de eisende partij(en) word(t)(en) genoemd;

  - als eisende partij tevens optreedt Stichting Volendam, waarbij deze alleen hier wordt genoemd en niet meer bij elke zaak afzonderlijk;

  - als advocaat van eisers optreedt mr. Bettink voornoemd die in het navolgende evenmin nog afzonderlijk zal worden genoemd;

  - en waarin gedaagden zijn de in de zaak met zaaknummer / rolnummer 128987 / HA ZA 06-1330 genoemde gedaagden 1 tot en met 3;

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155571 / HA ZA 09-359:

  [eiser 3], eiser sub 3,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155603 / HA ZA 09-365:

 4. [eiser 4], eiser sub 4,

 5. [eiser 61], eiser sub 61,

  beiden wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155604 / HA ZA 09-366:

  [eiser 5], eiser sub 5,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155605 / HA ZA 09-367:

  [eiser 6], eiser sub 6,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155606 / HA ZA 09-368:

 6. [eiser 7], eiser sub 7,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 45], eiser sub 45,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155607 / HA ZA 09-369:

 8. [eiser 8], eiser sub 8,

  wonende te Dordrecht,

 9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 46], eiser sub 46

  gevestigd te Dordrecht,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155609 / HA ZA 09-370:

 10. [eiser 9], eiser sub 9,

  wonende te Oldenzaal,

 11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 47], eiser sub 47

  gevestigd te Oldenzaal,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155610 / HA ZA 09-371:

 12. [eiser 10], eiser sub 10,

  wonende Volendam, gemeente Edam - Volendam,

 13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 48], eiser sub 48,

  gevestigd te Oldenzaal,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155611 / HA ZA 09-372:

  [eiser 11], eiser sub 11,

  wonende te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155612 / HA ZA 09-373:

  [eiser 12], eiser sub 12,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155613 / HA ZA 09-374:

  [eiser 13], eiser sub 13,

  wonende Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155614 / HA ZA 09-375:

  [eiser 14], eiser sub 14,

  wonende te Koog aan de Zaan, gemeente Zaandam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155615 / HA ZA 09-376:

  [eiser 15], eiser sub 15,

  wonende Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155616 / HA ZA 09-377:

 14. [eiser 16], eiser sub 16,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 15. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 49], eiser sub 49,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155617 / HA ZA 09-378:

 16. [eiser 17], eiser sub 17,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 50], eiser sub 50,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155618 / HA ZA 09-379:

  [eiser 18], eiser sub 18,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155619 / HA ZA 09-380:

 18. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 19], eiser sub 19,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 19. [eiser 51], eiser sub 51,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155620 / HA ZA 09-381:

 20. [eiser 20], eiser sub 20,

  wonende te Hoogland, gemeente Amersfoort,

 21. [eiser 52], eiser sub 52,

  wonende te Hoogland, gemeente Amersfoort,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155621 / HA ZA 09-382:

  [eiser 21], eiser sub 21,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155623 / HA ZA 09-383:

  [eiser 22], eiser sub 22,

  wonende te Heiloo,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155624/ HA ZA 09-384:

  [eiser 23], eiser sub 23,

  wonende te Zaandijk, gemeente Zaanstad,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155625 / HA ZA 09-385:

  [eiser 24], eiser sub 24,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155626 / HA ZA 09-386:

 22. [eiser 25], eiser sub 25,

  wonende te Zaandijk, gemeente Zaanstad,

 23. de vennootschap onder firma

  [eiser 53], eiser sub 53,

  gevestigd Wormerveer, gemeente Zaanstad,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155627 / HA ZA 09-387:

  [eiser 27], eiser sub 27,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155628 / HA ZA 09-388:

  [eiser 28], eiser sub 28,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155629 / HA ZA 09-389:

  [eiser 29] in hoedanigheid als erfgenaam van […], eiser sub 29,

  wonende te Krommenie, gemeente Zaanstad,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155630 / HA ZA 09-390:

  [eiser 30], eiser sub 30,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155632 / HA ZA 09-391:

 24. [eiser 31], eiser sub 31,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 25. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 54], eiser sub 54,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155633 / HA ZA 09-392:

  [eiser 32], eiser sub 32,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155635 / HA ZA 09-393:

  [eiser 33], eiser sub 33,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155636 / HA ZA 09-394:

  [eiser 34], eiser sub 34,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155637 / HA ZA 09-395:

  [eiser 35 en 55], eiser sub 35 en eiser sub 55,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155638 / HA ZA 09-396:

  [eiser 36], eiser sub 36,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155639 / HA ZA 09-397:

 26. [eiser 37], eiser sub 37,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 27. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 56], eiser sub 56,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155640/ HA ZA 09-398:

  [eiser 38], eiser sub 38,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155641 / HA ZA 09-399:

 28. [eiser 39], eiser sub 39,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 29. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 57], eiser sub 57,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155642/ HA ZA 09-400:

  [eiser 40], eiser sub 40,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155643 / HA ZA 09-401:

 30. [eiser 41], eiser sub 41,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 31. de commanditaire vennootschap

  [eiser 58], eiser sub 58,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155644 / HA ZA 09-402:

 32. [eiser 42], eiser sub 42,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 33. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 59], eiser sub 59,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

 34. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiser 60], eiser sub 60,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155645 / HA ZA 09-403:

 35. [eiser 43], eiser sub 43,

  wonende te Edam, gemeente Edam-Volendam,

 36. de vennootschap onder firma

  [eiser 62], eiser sub 62,

  gevestigd te Volendam, gemeente Edam-Volendam,

  in de zaak met zaaknummer / rolnummer 155646 / HA ZA 09-404:

  [eiser 44], eiser sub 44,

  wonende te Volendam, gemeente Edam-Volendam.

  De eisende partij Stichting Volendam zal hierna de Stichting genoemd worden. Alle eisende partijen zullen gezamenlijk worden aangeduid als de Stichting c.s. Alle eisende partijen gezamenlijk met uitzondering van de Stichting zullen hierna als de beleggers worden aangeduid. De gedaagde partijen zullen hierna respectievelijk de Bank, [gedaagde 2] en [gedaagde 3] genoemd worden.

 37. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 30 mei 2012;

  - de akte uitlating na tussenvonnis van de Stichting c.s. d.d. 11 juli 2012 met producties;

  - de antwoord akte uitlating na tussenvonnis van de Bank d.d. 19 september 2012 met producties.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 38. De verdere beoordeling

  Ten aanzien van de Bank

  2.1. In het tussenvonnis van 30 mei 2012 heeft de rechtbank de Stichting c.s. opgedragen om, voor zover de omvang van de schade nog onduidelijk is, de schade nader toe te lichten en om hieromtrent stukken in het geding te brengen. Vervolgens is de Bank in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Ook heeft de rechtbank de Stichting c.s. in de gelegenheid gesteld om per belegger te onderbouwen dat de eigen schuld op een kleiner aandeel dan 50% dient te worden gesteld, dan wel dat anderszins een billijkheidscorrectie moet worden toegepast. In dit verband heeft de rechtbank de Stichting c.s. opgedragen de stukken in het geding te brengen met betrekking tot de beleggingsclubs waarin diverse beleggers hebben deelgenomen, daaronder begrepen de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT