Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 27 februari 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:27 februari 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Oost-Nederland
SAMENVATTING

Vraag of er sprake is van een schending van verplichtingen van aandeeelhouders geen aandeelhoudersovereenkomst tot stand gekomen.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/234124 / HA ZA 12-673

Vonnis van 27 februari 2013

in de zaak van

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  INTERMODAL PARTNERS B.V.,

  gevestigd te Barneveld,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  H&S FOODTRANS B.V.,

  gevestigd te Oss,

  eiseressen in conventie,

  verweersters in reconventie,

  advocaat mr. M. Deckers te Amsterdam,

  tegen

  [gedaagden]

  gedaagden in conventie,

  eisers in reconventie,

  advocaat mr. A.I. Keur te Amsterdam.

  Partijen zullen hierna IP, H&S Foodtrans, [gedaagde] Intermodal en [gedaagde] genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 5 december 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 6 februari 2013.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. Op 15 december 2006 hebben Hebo Beheer B.V. (hierna: Hebo Beheer) en [gedaagde] Intermodal IP opgericht.

  2.2. Hebo Beheer en [gedaagde] Intermodal werden ieder bestuurder van IP. Daarnaast werd [gedaagde] Intermodal voor 50% aandeelhouder van IP. Hebo Beheer aanvankelijk ook, maar zij heeft op 31 mei 2007 haar aandelen geleverd aan haar dochtervennootschap H&S Management B.V., wier naam later is gewijzigd in H&S Group B.V. (hierna: H&S Group).

  2.3. Bij de stukken bevindt zich een Verklaring afstand voorkeursrecht, ondertekend namens [gedaagde] Intermodal en gedateerd op 29 mei 2007. [gedaagde] Intermodal verklaart hierin geen gebruik te willen maken van haar recht tot koop in verband met het voornemen van Hebo Beheer om haar aandelen IP over te dragen aan H&S Group.

  2.4. IP houdt alle aandelen OOO Intermodal Partners PLC (hierna: OOO IP).

  2.5. Bij de stukken bevindt zich een in november of december 2007 ondertekend stuk dat de kop Aandeelhoudersovereenkomst en Directiereglement Intermodal Partners B.V. draagt. Het is ondertekend door U. [betrokkene] voor zichzelf en namens Hebo Beheer, [gedaagde] voor zichzelf en namens [gedaagde] Intermodal, en W. Scholtens voor OOO IP. Blijkens de aanhef ondertekenen Hebo Beheer en [gedaagde] Intermodal ieder dit stuk als 50%-aandeelhouder van IP. De inhoud van dit stuk wordt hierna als de aandeelhoudersovereenkomst aangeduid.

  2.6. De aandeelhoudersovereenkomst bevat onder meer een uitwerking van de statutaire rechten die de aandeelhouders toekomen en van de wijze waarop het resultaat van de deelneming in OOO IP voor rekening van de aandeelhouders komt. Dit laatste kan leiden tot een verplichting tot bijstorting van het bedrag van een verlies op de aandelen.

  2.7. In een zaak tussen Hebo Beheer als eiseres en [gedaagde] Intermodal (zaaknummer/ rolnummer: 199293/HA ZA 10-754) vorderde Hebo Beheer veroordeling van [gedaagde] Intermodal tot bijstorting in de verliezen van IP boven een door haar betaald bedrag van € 40.000,00 en veroordeling tot betaling van boetes. Daarnaast vorderde zij een verklaring voor recht inhoudend dat [gedaagde] Intermodal verplicht was tot aanzuivering van het verlies uit de deelneming van IP in OOO IP. Hebo Beheer baseerde zich hierbij op de aandeelhoudersovereenkomst. In die zaak heeft de rechtbank te Arnhem bij vonnis van 13 oktober 2010 onder meer overwogen:

  4.7 Het niet gedagtekende stuk dat de aandeelhoudersovereenkomst bevat, mist door het ontbreken van de dagtekening de bewijskracht van een akte. Nu ([gedaagde] Intermodal) de totstandkoming van een geldige overeenkomst betwist, is het dus aan Hebo Beheer te stellen en zonodig te bewijzen dat de overeenkomst tot stand gekomen is.

  4.8 En daar loopt deze zaak vast. Hoewel Hebo Beheer stelt dat er slechts sprake is geweest van een ‘verhanging’ binnen haar concern, waardoor het er niet toe doet dat zij en niet H&S Group de aandeelhoudersovereenkomst heeft gesloten, betoogt zij ook dat de overeenkomst is gesloten door aandeelhouders, gebruik makend van hun aandeelhoudersbevoegdheden om regelingen omtrent het aandeelhouderschap te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT