Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26 april 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:26 april 2013
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Art. 288, 312 en 317 Sr. Hof veroordeelt verdachte voor een woningoverval met dodelijke afloop, een overval op een supermarkt en bezit van vijftig kogelpatronen tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 jaren. Hoger beroep van LJN BW1330

 
GRATIS UITTREKSEL

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-001507-12

Uitspraak : 26 april 2013

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het

gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch van 10 april 2012 in de strafzaak met parketnummer 01-849226-10 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985,

thans verblijvende in P.I. Vught - Nieuw Vosseveld 2 HVB te Vught,

waarbij:

- verdachte ter zake van

o doodslag, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren,

o diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

o afpersing, en

o handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie

werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaar met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht;

- aan de verdachte werd opgelegd de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht tot een bedrag van € 6.000,00 subsidiair 65 dagen hechtenis;

- de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] werd toegewezen tot een bedrag van € 6.000,00;

- een aantal in het vonnis nader genoemde in beslag genomen voorwerpen werd teruggegeven aan verdachte.

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De vordering van de advocaat-generaal houdt in dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende:

- de verdachte zal vrijspreken van het onder 1. primair ten laste gelegde;

- de verdachte voor de onder 1. subsidiair, 2., 3. en 4. ten laste gelegde feiten zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaren met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht;

- aan de verdachte zal opleggen de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f Wetboek van Strafrecht tot een bedrag van € 6.000,-- subsidiair 65 dagen hechtenis;

- de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] zal toewijzen tot een bedrag van

€ 6.000,--;

- de in beslag genomen voorwerpen zal teruggeven aan de verdachte.

De verdediging heeft zich gerefereerd aan het oordeel van het hof ter zake feit 4 en heeft voorts bepleit:

- primair dat verdachte zal worden vrijgesproken van het hem onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde;

- subsidiair dat aan verdachte een aanmerkelijk lagere straf zal worden opgelegd dan in eerste aanleg is opgelegd.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter.

Tenlastelegging

Aan verdachte is – na een nadere opgave van de feiten ter terechtzitting in eerste aanleg – ten laste gelegd dat:

 1. primair

  hij op of omstreeks 29 maart 2010 te Velp, althans in Nederland, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd, immers heeft/is hij, verdachte, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,

  - (met een vuurwapen en/of een bivakmuts) de woning van die [slachtoffer 1] binnengedrongen en/of binnengegaan en/of

  - die [slachtoffer 1] vastgepakt en/of mee naar de slaapkamer gesleurd en/of

  - die [slachtoffer 1] dreigend de woorden toegevoegd: “Geld, geld anders schiet ik je kapot” en/of “Ja, ik schiet je kapot, geld, geld”, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

  - met een vuurwapen drie, althans een of meer kogel(s) in de richting van die [slachtoffer 1] afgevuurd, door welke kogel(s) die [slachtoffer 1] in het lichaam is getroffen, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

  subsidiair

  hij op of omstreeks 29 maart 2010 te Velp, althans in Nederland, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd, immers heeft/is hij, verdachte, met dat opzet

  - (met een vuurwapen en/of een bivakmuts) de woning van die [slachtoffer 1] binnengedrongen en/of binnengegaan en/of

  - die [slachtoffer 1] vastgepakt en/of mee naar de slaapkamer gesleurd en/of

  - die [slachtoffer 1] dreigend de woorden toegevoegd: “Geld, geld anders schiet ik je kapot” en/of “Ja, ik schiet je kapot, geld, geld”, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

  - met een vuurwapen drie, althans een of meer kogel(s) in de richting van die [slachtoffer 1] afgevuurd, door welke kogel(s) die [slachtoffer 1] in het lichaam is getroffen, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden,

  welke vorenomschreven doodslag op of omstreeks 29 maart 2010 te Velp, althans in Nederland, werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten het met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening wegnemen uit de woning van die [slachtoffer 1] van een portemonnee (met een geldbedrag) en/of een of meerdere sieraden (te weten een of meer horloge(s) en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en) en/of een of meer ketting(en)) en/of twee, althans een (foto)camera(‘s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte,

  en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

  meer subsidiair

  hij op of omstreeks 29 maart 2010 te Velp, althans in Nederland, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven heeft beroofd, immers heeft/is hij, verdachte, met dat opzet

  - (met een vuurwapen en/of een bivakmuts) de woning van die [slachtoffer 1] binnengedrongen en/of binnengegaan en/of

  - die [slachtoffer 1] vastgepakt en/of mee naar de slaapkamer gesleurd en/of

  - die [slachtoffer 1] dreigend de woorden toegevoegd: “Geld, geld anders schiet ik je kapot” en/of “Ja, ik schiet je kapot, geld, geld”, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

  - met een vuurwapen drie, althans een of meer kogel(s) in de richting van die [slachtoffer 1] afgevuurd, door welke kogel(s) die [slachtoffer 1] in het lichaam is getroffen, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden,

 2. hij op of omstreeks 29 maart 2010 te Velp, althans in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee (met een geldbedrag) en/of een of meerdere sieraden (te weten een of meer horloge(s) en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en) en/of een of meer ketting(en)) en/of twee, althans een (foto)camera’s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte,

  - (met een vuurwapen en/of een bivakmuts) de woning van die [slachtoffer 2] is binnengedrongen en/of binnengegaan en/of op die [slachtoffer 2] is afgelopen en/of

  - (dreigend) tegen die [slachtoffer 2] heeft geroepen/gezegd: “Geld, geld” en/of

  - die [slachtoffer 2] (bij haar keel) heeft (vast)gepakt en/of

  - tape op/over de mond van [slachtoffer 2] heeft geplakt en/of

  - de handen van die [slachtoffer 2] heeft vastgebonden en/of

  - die [slachtoffer 2] bij haar (boven)arm heeft (vast)gepakt;

 3. hij op of omstreeks 26 januari 2010 te Ravenstein, althans in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, een geldbedrag (van ongeveer

  10.160 euro, althans een groot geldbedrag), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan EMTE supermarkt, in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren

  en/of

  hij op of omstreeks 26 januari 2010 te Ravenstein, althans in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot afgifte van een geldbedrag (van ongeveer 10.160 euro, althans een groot geldbedrag), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan EMTE supermarkt, in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte,

  welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte,

  - (dreigend) tegen die [slachtoffer 3] heeft geroepen/gezegd: “Dit is een overval. Hek open en naar de kluis”, althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

  - die [slachtoffer 3] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft voorgehouden en/of op die [slachtoffer 3] heeft gericht en/of

  - die [slachtoffer 3] (met kracht) in de rug heeft getrapt en/of

  - met (de loop van) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen/op het (achter)hoofd van die [slachtoffer 3] heeft geslagen en/of

  - (dreigend) tegen die [slachtoffer 3] heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT