Herziening van Hoge Raad, 17 mei 2013

Datum uitspraak:17 mei 2013
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

De Hoge Raad verklaart het verzoek tot herziening niet-ontvankelijk.

 
GRATIS UITTREKSEL

gewezen op het verzoek van X te Z tot herziening van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 21 december 2012, nr. 12/03919, betreffende een besluit van de Sociale Verzekeringsbank op grond van de Algemene Ouderdomswet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT