Herziening van Hoge Raad, 24 mei 2013

Datum uitspraak:24 mei 2013
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

De Hoge Raad verklaart het verzoek tot herziening niet-ontvankelijk.

 
GRATIS UITTREKSEL

gewezen op het verzoek van X te Z tot herziening van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 21 september 2012, nr. 12/00254.

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT