Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, 23 mei 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:23 mei 2013
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Ontslag bewindvoerder met onmiddellijke ingang in alle 72 zaken waarin hij bij beschikking van 11 april 2013 is geschorst tot bewindvoerder. De kantonrechter heeft er, gelet op het feit dat de bewindvoerder reeds sinds augustus 2012 de kans is gegeven zijn werk te verbeteren, geen enkel vertrouwen in dat de bewindvoerder, indien hem opnieuw die kans wordt gegeven, wel als goed bewindvoerder gaat... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton 's-Hertogenbosch

Zaaknr. 859439 BM VERZ 12-1670

23 mei 2013

sd

In de zaak van:

[bewindvoerder]

h.o.d.n. [X]

[adres en wonplaats]

Tevens kantoorhoudende [adres en woonplaats]

 1. Het verloop van het geding

  - de beschikking van de kantonrechter te 's-Hertogenbosch d.d. 11 april 2013;

  - de beschikking van de kantonrechter te 's-Hertogenbosch d.d. 18 april 2013;

  - de brief van de kantonrechter mr. P.A.M. Penders aan de heer [bewindvoerder]

  d.d. 25 april 2013;

  - bij brief van 14 mei 2013 zijn alle rapporten van de tijdelijk bewindvoerders aan de

  bewindvoerder gezonden.

  Op 21 mei 2013 om 13:30 uur heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden.

  De heer [bewindvoerder] is hiervoor bij brief d.d. 3 mei 2013 opgeroepen en is ter zitting verschenen. Tevens zijn verschenen [medebewindvoerder], vennoot van [X] en [Y], controller bij [X].

 2. De beoordeling

  2.1. Bij beschikking van de kantonrechter te 's-Hertogenbosch d.d. 11 april 2013 is de heer [bewindvoerder], hierna te noemen de bewindvoerder, geschorst in alle zaken waarin hij als zodanig is benoemd en waarin de kantonrechter te 's-Hertogenbosch de toezicht houdend kantonrechter is.

  In de dossiers:

  11173

  11349

  11444

  11445

  11487

  11488

  11535

  11536

  11537

  11538

  11539

  11540

  11686

  11689

  is tot tijdelijk bewindvoerder benoemd [A], [adres en woonplaats].

  In de dossiers:

  10675

  10676

  10949

  10950

  10959

  10960

  11019

  11020

  11047

  11048

  11072

  11073

  11124

  11125

  11374

  11375

  11478

  11479

  11484

  11485

  9145

  zijn tot tijdelijk bewindvoerders benoemd [B] en [C], beiden vennoten van [D], [adres en woonplaats].

  In de dossiers:

  8669

  8670

  9015

  9871

  10242

  10748

  10826

  10828

  10915

  10925

  10933

  10978

  11008

  11014

  11025

  11091

  11200

  11201

  11234

  11253

  11289

  11293

  11341

  11363

  11653

  11713

  11725

  9285

  9286

  11017

  11018

  11511

  11512

  11670

  11671

  11742

  11743

  12275

  12276

  zijn tot tijdelijk bewindvoerders benoemd [E],en [F], h.o.d.n. [G], [adres en woonplaats].

  2.2 De bewindvoerders hebben aan de kantonrechter hun bevindingen gerapporteerd in de dossiers waarin zij tot tijdelijk bewindvoerder zijn benoemd.

  2.2.1. Tijdelijk bewindvoerders [G] schrijven: 'Algemene indruk blijft dat het vrijwel onmogelijk is om goed bewind te voeren, gezien de status van de fysieke en digitale dossiers. Hierop is geen uitzondering te noteren: dit geldt voor alle dossiers die ik heb gezien. Digitaal is het ook een puinhoop.

  Alle dossiers geven blijk van wanorde en missen de nodige structuur. Afgezien van de aanwezige chaos ontbreken vaak juist de formele stukken op gebied van kanton en verzekering. Transparantie in betaling kosten bewindvoering is ook een algemeen aandachtspunt en bij meerdere cliënten was het inkomen niet op orde / onder de norm. Bewaken van beslagvrije voet lijkt ook iets te zijn dat [X] kantoorbreed niet deed.'

  Zij hebben, zakelijk weergegeven, het volgende gerapporteerd.

  In de zaak BM 11253.

  Blauwe ordner: niet aanwezig!

  Groene map: Alleen RB stukken.

  Rode map: Alles door elkaar.

  Van augustus 2012 tot maart 2013 is er te veel beslag gelegd op haar uitkering, waardoor niet alle vaste lasten betaald zijn. Sinds maart/april ligt er geen beslag meer op haar uitkering.

  Er lijkt geen actie te zijn ondernomen met betrekking tot de beslagvrije voet(!). Hierdoor zijn er nieuwe schulden ontstaan, waaronder afsluiting mobiele telefoon, en internet, tv en telefonie. Wel bijzondere bijstand toegekend, alleen deze komt binnen op de kantoorrekening van bewindvoerder. Er is wel een aangifteplicht over 2011 en 2012, maar geen aangifte gedaan. Geen boedelbeschrijving of RV.

  In de zaak BM 11293

  Blauwe ordner: dossier zit door elkaar met dossier van de zus van rechthebbende.

  Er ligt relatief veel beslag op de uitkering van rechthebbende, hier lijkt niets tegen ondernomen te zijn. Bijzondere bijstand komt binnen op kantoorrekening.

  Rechthebbende heeft geld ontvangen van Essent wat bedoeld was voor zijn zus. Dit gaat om circa 1200 euro. Dit moet nog worden terugbetaald!

  In de zaken BM 11670 en BM 11671

  Blauwe ordner: Twee blauwe ordners met administratie 2011.

  Groene map: Nagenoeg niets.

  Rode map: Alles door elkaar, ook beschikking. Veel nieuwe schulden.

  Inkomen is erg onduidelijk. Mijnheer werkt af en toe. Mevrouw wisselt tussen WW en ZW.

  Er zijn achterstanden in de huur en alle andere vaste lasten. Er lijkt constant geen geld. Er zijn in de afgelopen periode nagenoeg geen vaste lasten betaald! De afgelopen periode heeft zowel Vincentius als de bewindvoerder een lening verstrekt. Mensen krijgen al een ruime tijd geen leefgeld! Hebben ook geen voedselbank?

  Opmerkelijk vind ik wel dat de bewindvoerder deze familie in mei 2012 nog een lening heeft gegeven van € 951,-- om in de woning te kunnen blijven.

  In de zaken BM 12275 en BM 12276

  Blauwe ordner: Twee ordners, alle oude informatie van Obin?

  Ook nog stukken uit andere dossiers.

  Groene map: Weinig stukken.

  Rode map: Recente schulden.

  De schulden zijn slecht bijgehouden.

  Bijzondere bijstand is toegekend (komt waarschijnlijk binnen op rekening bewindvoerder),

  De laatste maanden worden de kosten van bewind wel van de beheerrekening betaald, dit is opmerkelijk omdat de kosten bewindvoering wellicht binnenkomen op kantoorrekening? Dit is niet geheel duidelijk.

  Geen belastingaangifte gedaan. Wel verplichting voor aangifte over 2012.

  In de beginfase van het bewind zijn er veel schulden betaald, terwijl dit zinloos is met deze schuldenlast.

  In de zaak BM 11091

  Blauwe ordner: Niet aanwezig!

  Groene map: RB stukken.

  Rode map: Alles door elkaar!

  Kinderen niet gemeld in Onview.

  Rechthebbende heeft circa zes rekeningen bij ABN Amro, met diverse schulden.

  Mevrouw ontvangt salaris van het JBZ, hier zijn helaas geen specificaties van. Bijzondere bijstand is afgewezen in verband met draagkracht.

  In de zaak BM 10915

  Blauwe ordner: veel oude stukken, twee ordners.

  Groene map: Beschikking.

  Rode map: Alles door elkaar.

  Weinig structuur. In Onview stond het telefoonnummer van de bewindvoerder genoteerd als telefoonnummer van rechthebbende.

  Bijzondere bijstand afgewezen. Geen spoor van toeslagen.

  Meneer lijkt ZW en WIA te ontvangen en zit hierdoor ruim boven de bijstandsnorm. In dit stadium is niet geheel duidelijk of dit wel juist is.

  Veel verzekeringen, onduidelijk wat nog loopt.

  Schulden slecht bijgehouden. Verhuizing niet goed geregeld, hierdoor kwamen veel instanties te laat achter de verhuizing.

  Er is ook sprake van een erfenis van een oom van rechthebbende. Deze is netjes beneficiair aanvaard. De erfenis wordt echter afgehandeld door een onbekende gemachtigde, en lijkt nog niet te zijn uitgekeerd.

  De aangifte over 2011 is pas in april 2013 opgemaakt, terwijl de aangiftebrief in februari 2012 al bij de bewindvoerder binnen is gekomen. De bewindvoerder heeft de declaratie van de aangifte op 16 april (na schorsing) nog handmatig betaald. Er zijn geen toeslagen aangevraagd, terwijl er op grond van het inkomen wel recht is op zorgtoeslag.

  In de zaak BM 11025

  Blauwe ordner: Drie ordners.

  Groene map: weinig stukken.

  Rode map: alles door elkaar.

  Bijzondere bijstand is toegekend, toeslagen zijn wat onduidelijk. Er lijkt teveel beslag te liggen op de uitkering, De bewindvoerder weigerde dit na te rekenen? De bewindvoerder weigerde ook actie te ondernemen met betrekking tot de verrekening van de voorlopige teruggave. De bijzondere bijstand voor kosten bewind is gebruikt voor de vaste lasten van rechthebbende, hierdoor is er formeel nog een schuld van circa. € 1.000 aan de bewindvoerder.

  Er wordt geen alimentatie betaald, terwijl er wel een voorlopige teruggave wordt ontvangen wegens de alimentatie. Uit diverse e-mails blijkt dat de bewindvoerder geen duidelijkheid kon en wilde geven over alimentatie, voorlopige teruggave en beslaglegging.

  De inkomsten en uitgaven zijn niet in balans geweest. Zo wordt er € 200,00 in de maand ingelost aan Huis & Erf terwijl dit met een bijstandsuitkering (en alimentatieverplichting) geheel niet mogelijk is.

  In de zaak BM 11713

  Blauwe ordner: Vooral belastingstukken.

  Groene map: Beschikking + afwijzing WSNP.

  Rode map: Van alles.

  Geen bewijs van inkomsten. Inkomen WIA uitkering, maar geen specificaties. Geen bijzondere bijstand aangevraagd, vermoedelijk wel recht. Ook geen heffingskorting 2013 aangevraagd of ontvangen terwijl hier wel recht op bestaat. (alleenstaande ouder korting).

  Schulden zijn slecht geadministreerd. Zo kon mevrouw onlangs niet naar de tandarts vanwege een achterstand daar.

  In de zaak BM 10925

  Blauwe ordner: Veel stukken, alles door elkaar.

  Groene map: Beschikking.

  Rode map: Alles door elkaar.

  Er komen geen toeslagen binnen, terwijl deze in het verleden wel toegekend lijken te zijn.

  Bijzondere bijstand is pas in maart 2013 over het jaar 2012 aangevraagd. De bewindvoerder heeft hierbij geluk dat Optimisd deze bijstand met terugwerkende kracht verleend. Een rekening SNS RegioBank loopt nog door, terwijl hier geen aanleiding voor is.

  In de zaak BM 11341

  Blauwe ordner: Weinig inhoud, vooral oude stukken.

  Groene map: Beschikking + schuldregeling.

  Rode map: Diverse betalingen en achterstanden dwars door elkaar, geen enkele structuur.

  Minnelijke regeling Kredietbank. Achterstand: 336,90. De bewindvoerder heeft op 18 april (na schorsing) nog 112,30 afgelost. Achterstand is ontstaan in de periode juli t/m januari.

  Bijzondere bijstand lijkt te zijn overgemaakt naar bedrijfsrekening bewindvoerder. Komt later wel op beheerrekening binnen.

  Achterstand ontstaan in huur.

  Geen polisblad zorgverzekering aanwezig.

  In de zaak 11635

  Blauwe ordner: Veel informatie in blauwe ordners, geen structuur, veel lijkt dubbel?

  Groene map: alleen RB stukken en bankrekening.

  Rode map: Geen inhoud.

  Over 2011 is geen aangifte gedaan, de Belastingdienst heeft nu het inkomen geschat en een verzuimboete opgelegd. Aangifteplicht zat wel in het dossier. Aangifte 2012 moet ook nog.

  Hoewel de bewindvoerder al vanaf mei 2012 afwist van voertuigen op naam van rechthebbende, zijn deze voertuigen pas in maart 2013 van naam gehaald. In deze periode zijn er veel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT