Eerste aanleg - meervoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29 mei 2013

Datum uitspraak:29 mei 2013
Uitgevende instantie::College van Beroep voor het bedrijfsleven
SAMENVATTING

procesbelang; OT2010; schade

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummers: 12/58 en 12/140

15300 Telecommunicatiewet

Uitspraak van de meervoudige kamer van 29 mei 2013 in de zaken tussen

1. Tele2 Nederland B.V., te Diemen (Tele2)

(gemachtigden: mr. M.J. Geus en mr. D.P. Kuipers),

2. Koninklijke KPN N.V. en KPN B.V., te Den Haag (KPN),

(gemachtigden: mr. P.V. Eijsvoogel en mr. L. Haasbeek),

appellanten,

en

de Autoriteit Consument en Markt, verweerder

(gemachtigde: mr. G.A. van der Veen).

Procesverloop

Bij besluit van 1 juli 2011 heeft verweerder in reactie op een verzoek van Tele2 van 14 september 2010 geweigerd een last onder dwangsom op te leggen voor een overtreding door KPN van verplichtingen die haar zijn opgelegd bij het marktanalysebesluit Vaste Telefonie.

Bij besluit van 16 december 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren van Tele2 en KPN hiertegen ongegrond verklaard.

Zowel Tele2 als KPN hebben tegen dit besluit beroep ingesteld, geregistreerd onder respectievelijk nummers 12/58 en 12/140.

Verweerder heeft een verweerschrift, een aanvullend verweerschrift en stukken ingediend. Daarbij heeft verweerder meegedeeld dat - onder verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - uitsluitend het College kennis mag nemen van de zogeheten B-stukken. Gezien de uitkomst van de procedure behoeft het College niet te beslissen of de door verweerder gevraagde beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is.

Tele2 en KPN hebben zienswijzen ingediend.

Overwegingen

1. Het geschil vindt zijn oorsprong in de aanbesteding van vaste telefoniediensten door de Staat, onder de naam OT2010. Onder meer KPN en Tele2 hebben hiervoor een aanbieding gedaan. Tele2 heeft zich op het standpunt gesteld dat KPN bij de aanbesteding verplichtingen heeft overtreden die verweerder haar heeft opgelegd bij het marktanalysebesluit Vaste Telefonie. Tele2 heeft verweerder verzocht om die reden handhavend op te treden door KPN een last onder dwangsom op te leggen strekkende tot intrekking van de aanbieding.

2.1 Op het verzoek van Tele2 heeft verweerder twee besluiten genomen, het zogeheten eerste deelbesluit en het zogeheten tweede deelbesluit.

2.2 Bij het eerste deelbesluit heeft verweerder op 13 oktober 2010 geweigerd KPN te gelasten haar aanbieding in te trekken. Bij het tweede deelbesluit van 1 juli 2011 - dat in deze procedure aan de orde is - heeft verweerder dat eveneens, op andere gronden, geweigerd. In het bezwaarschrift van Tele2 tegen het eerste deelbesluit heeft verweerder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT