Wraking van Rechtbank Rotterdam, June 11, 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2013/06/11
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam
SAMENVATTING

Wrakingsverzoek afgewezen. De enkele omstandigheid dat de rechter vraagt naar stukken waaruit blijkt dat verzoeker geen huurachterstand heeft, levert geen gegronde vrees voor gebrek aan onpartijdigheid op. Het behoort immers tot de normale taak van de rechter om onder omstandigheden naar bewijs voor stellingen van een partij te vragen.

 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Uitspraak: 11 juni 2013

Zaaknummer: 424595

Rekestnummer: HA RK 13-410

Beslissing van de meervoudige kamer op het verzoek van:

[naam verzoeker],

wonende te [adres],

verzoeker,

strekkende tot wraking van mr. M.K. Asscheman-Versluis, rechter in de rechtbank Rotterdam, afdeling privaatrecht, team kanton 1 (hierna: de rechter).

 1. Het procesverloop en de processtukken

  Ter zitting van 6 mei 2013 is door de rechter in de zaak betreffende de door Stichting [naam stichting] als eiseres tegen verzoeker als gedaagde ingestelde civielrechtelijke vordering een comparitie van partijen gehouden. Die procedure draagt als kenmerk 1392398 \ CV EXPL 12-53121.

  Bij gelegenheid van die behandeling heeft verzoeker de rechter gewraakt.

  De wrakingskamer heeft kennis genomen van het dossier van de hiervoor omschreven procedure, waarin zich onder meer bevindt het proces-verbaal van de hiervoor bedoelde zitting.

  Verzoeker, de rechter alsmede de gemachtigde van Stichting [naam stichting] zijn verwittigd van de datum waarop het wrakingsverzoek zou worden behandeld en zijn voor de zitting uitgenodigd.

  De rechter is in de gelegenheid gesteld voorafgaande aan de zitting schriftelijk te reageren. De rechter heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt.

  Ter zitting van 28 mei 2013, alwaar de gedane wraking is behandeld, zijn verschenen: verzoeker en de gemachtigde van Stichting [naam stichting]. Verzoeker heeft zijn standpunt nader toegelicht.

 2. Het verzoek en het verweer daartegen

  2.1

  Ter adstructie van het wrakingsverzoek heeft verzoeker het volgende aangevoerd - verkort en zakelijk weergegeven - :

  2.1.1

  Ik heb de rechter gewraakt omdat zij mij vroeg of ik kon bewijzen dat ik geen huurachterstand heb. Ik heb geen huurachterstand. Ik heb heel veel moeite gedaan om rekeningafschriften te verkrijgen, waarop de betalingen staan. Dat is mij niet gelukt. Zij zei ook: recht is recht en krom is krom, u moet de waarheid zeggen. Ik heb gezegd dat ik wil dat mijn zaak wordt behandeld door de rechter die mijn zaak eerder heeft behandeld. De rechter zei mij dat dat niet kon. De rechter liet mij niet uitpraten en zei alleen maar: je moet dit, je moet dat. Ik voelde mij klem gezet door de rechter. Ik wil dat mijn zaak wordt behandeld door een meervoudige kamer.

  2.2

  De rechter heeft niet in de wraking berust.

 3. De beoordeling

  3.1

  Wraking is een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT