Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29 mei 2013

Datum uitspraak:29 mei 2013
Uitgevende instantie::College van Beroep voor het bedrijfsleven
SAMENVATTING

vaststellen oppervlakte, GLB-inkomenssteun, fysieke controle, wisselende afmetingen

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 12/193

5101 Regeling GLB-inkomenssteun 2006

Uitspraak van de enkelvoudige kamer van 29 mei 2013 in de zaak tussen

A V.O.F., te B, appellante,

en

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verweerder,

gemachtigde: drs. M. Star, werkzaam bij verweerders Dienst Regelingen

Procesverloop

Bij besluit van 10 mei 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder de hoogte van appellantes bedrijfstoeslag 2010 op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 (hierna: Regeling) vastgesteld.

Bij besluit van 27 december 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder op het hiertegen gerichte bezwaar beslist.

Tegen dit besluit heeft appellante beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Op 13 februari 2013 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad. Voor appellante heeft C het standpunt toegelicht. Het standpunt van verweerder is toegelicht door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. Appellante heeft bij verweerder uitbetaling van bedrijfstoeslag 2010 aangevraagd. Hiervoor heeft appellante een aantal gewaspercelen opgegeven met volgens haar opgave een totale oppervlakte van 41,59ha, inclusief slotenmarge. Bij het primaire besluit heeft verweerder op deze aanvraag beslist. Daarbij heeft verweerder een oppervlakte van 0,68 ha afgekeurd en appellantes bedrijfstoeslag 2010 vastgesteld op € 24.537,19 (inclusief modulatiekorting).

  2. Bij het bestreden besluit heeft verweerder appellantes bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard en de afgekeurde oppervlakte teruggebracht tot 0,66 ha; daarbij is appellante een bedrag van €12,07 nabetaald.

    3.1 Appellante is het niet eens met de door verweerder vastgestelde oppervlakte en voert aan dat niet inzichtelijk is hoe deze door verweerder wordt bepaald. Dat verweerder de oppervlakte van een groot deel van de opgegeven percelen in bezwaar heeft herzien en dat verweerder voor de bedrijfstoeslag 2008 en 2009, maar ook voor de bedrijfstoeslag 2011 andere oppervlaktes heeft vastgesteld voor dezelfde percelen toont aan dat niet zonder meer van de juistheid daarvan kan worden uitgegaan. Appellante wil daarom dat verweerder een veldmeting laat uitvoeren.

    3.2 Verweerder heeft er op gewezen dat in 2009 de nieuwe kaartlaag Agrarisch Areaal Nederland

    (AAN) is ingevoerd. Daarbij zijn de perceelsgrenzen nauwkeuriger dan voorheen langs diverse landschapselementen gelegd en zijn niet-subsidiabele delen daarbuiten gelaten. Weggelaten zijn onder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT