Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Limburg, Sector kanton, June 12, 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2013/06/12
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Verzoek tot schenking afgewezen i.v.m. AWBZ-wetgeving.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Toezicht

Zaaknummer : 379833 \ RV VERZ 13-10506

BM nummer : 5327

Beschikking van de kantonrechter inzake machtiging onderbewindstelling

d.d. 12 juni 2013.

 1. Het verzoek

  1.1. Gezien het op 29 mei 2013 ingekomen verzoekschrift waarin machtiging wordt gevraagd om in 2013 aan ieder van de twee kinderen van rechthebbende, [rechthebbende], € 15.000,00 te mogen schenken, gezamenlijk voor een totaalbedrag van € 30.000,00.

 2. De overwegingen en de beoordeling

  2.1. De kantonrechter overweegt het volgende.

  2.1.1. De bewindvoerder heeft in zijn verzoek gesteld dat de overheid de eigen bijdrage die verschuldigd is vanwege het verblijf in een AWBZ-instelling vermogensafhankelijk is gemaakt en dat daartegen in Nederland veel protest gekomen is, omdat hierdoor het vermogen van personen met een relatief hoog vermogen dat vermogen dienen “op te eten”.

  De bewindvoerder heeft aangegeven deze maatregel (ook) onrechtvaardig te vinden en dat zijn overleden vader het daar niet mee eens zou zijn geweest. De bewindvoerder heeft daarom naar eventuele mogelijkheden gezocht om het vermogen van rechthebbende af te bouwen, zodat zij uiteindelijk minder eigen bijdrage hoeft te betalen.

  2.1.2. De AWBZ is in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s. Verzekerd voor de AWBZ zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AWBZ is één van de zogenoemde verplichte volksverzekeringen.

  2.1.3. In zijn verzoek vraagt de bewindvoerder de kantonrechter in feite om met de eventuele inwilliging van een verzoek tot schenking de werking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT