Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 13 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:13 juni 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

Deelgeschil. Aanrijding van achter in file situatie. WAM verzekeraar heeft aansprakelijkheid erkend maar beroept zich op eigen schuld. Wijze waarop verzoeker reed in de gegeven omstandigheden niet verwijtbaar. Geen sprake van eigen schuld.

 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/533258 / HA RK 12-475

Beschikking van 13 juni 2013

in de zaak van

[A],

wonende te --,

verzoeker,

advocaat mr. A.M. Wolf te Haarlem,

tegen

de naamloze vennootschap

ABN AMRO SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Zwolle,

verweerster,

advocaat mr. J. Kruijswijk Jansen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [A] en ABN genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het verzoekschrift met het verzoek inzake deelgeschillen betreffende letsel- en overlijdensschade met producties, ingekomen ter griffie op 27 december 2012,

  - de herziene versie van het verzoek inzake deelgeschillen betreffende letsel- en overlijdensschade, ingekomen ter griffie op 7 maart 2012,

  - de ambtshalve gewezen tussenbeschikking van 28 maart 2013, waarin een mondelinge behandeling is gelast,

  - het verweerschrift met producties,

  - het proces-verbaal van behandeling van een verzoekschrift, gehouden op 16 mei 2013 met de daarin genoemde stukken.

  1.2. De beschikking is bepaald op heden.

 2. De feiten

  2.1. Op 8 juni 2012 heeft een kop-staart aanrijding plaatsgevonden op de Middenweg te Amsterdam, waarbij [A] als bestuurder van een Volkswagen Lupo (hierna: de Volkswagen) van achteren is aangereden door een Renault Megane (hierna: het ongeval). De heer [B] (hierna: [B]) reed op het moment van het ongeval als passagier mee in de Volkswagen. De Volkswagen was eigendom van de heer [C] (hierna: [C]), een vriend van [A].

  2.2. De Renault Megane (hierna: de Renault) werd bestuurd door mevrouw [D] (hierna: [D]) en was ten tijde van het ongeval op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid bij ABN. Mevrouw [E] (hierna: [E]) reed op het moment van het ongeval als passagier mee in de Renault.

  2.3. [A] en [D] hebben na het ongeval gezamenlijk de voorzijde van een aanrijdingsformulier ingevuld. Bij de toedracht is ten aanzien van de Volkswagen aangevinkt “stond geparkeerd/stond stil” en ten aanzien van de Renault “botste op achterzijde, in dezelfde richting op dezelfde rijstrook rijdend”.

  [D] heeft op de achterzijde van het aanrijdingsformulier bij de vraag “Wie is naar uw mening aansprakelijk? Waarom meent u dat?” het volgende ingevuld:

  “Ik, want ik zag te laat dat hij alweer op de rem stond. Dhr. [rb: [A]] rijde te trag en zat steeds te remen. Hij vertoonde gen heel raar rijgedrag.”

  2.4. Bij brief van 11 juni 2012 heeft [C], voor zover thans relevant, aan ABN bericht:

  “(…)

  Hierbij stel ik uw verzekerde aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval dat op 8 juni 2012 op de Middenweg te Amsterdam plaatsvond tussen het voertuig, merk Renault (…) en mijn voertuig, Volkswagen (…) omdat uw verzekerde achterop mijn auto botste toen ik stond te wachten voor een verkeerslicht.

  (…)

  Er is (nog) geen sprake van letsel. Er is (nog) geen sprake van ziekenhuisopname. Controle van de bestuurder, dhr. [A] (…) vindt plaats op 11 en 12 juni 2012. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken kan een ziekenhuisopname benodigd zijn (…)”

  2.5. Bij brief van 2 juli 2012 heeft ABN de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend. De schade aan de Volkswagen van [C] is door ABN volledig vergoed.

  2.6. De advocaat van [A] heeft ABN, voor het eerst bij brief van 6 juli 2012, aansprakelijk gesteld voor de door [A] ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade.

  2.7. [B] heeft middels een (ondertekend) “getuigen informatieformulier” van het kantoor van de advocaat van [A], gedateerd 8 juli 2012, voor zover hier van belang, het volgende verklaard:

  “(…) Wij stonden stil ivm file en werden plots na 10 sec van achteren aangereden. (…)”

  2.8. Op 9 augustus 2012 heeft [D] ten overstaan van een medewerker van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (hierna: Delta Lloyd), de schaderegelaar namens ABN, voor zover thans relevant, de volgende (ondertekende) verklaring afgegeven:

  “(…) Het was druk op de Middenweg en ik reed in een soort file, het verkeer reed langzaam.

  Toen ik voor het verkeerslicht stond, stond ik op de linker rijstrook en voor mij stond toen al de een rode Volkswagen, een klein model.

  Toen het groen werd trokken we op, hij [rb: [A]] was de eerste bij het verkeerslicht maar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT