Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Gelderland, June 20, 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2013/06/20
Uitgevende instantie::Rechtbank Gelderland
SAMENVATTING

Artikel 6 EVRM. Verzoek om immateriële schadevergoeding. Geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn in de bezwaarfase als geschil niet is voorgelegd aan de rechter.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK GELDERLAND

Team belastingrecht

Zittingsplaats Arnhem

registratienummers: AWB 12/3307, AWB 12/3308, AWB 12/4070 en AWB 12/4246

uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 20 juni 2013

inzake

drs. [X], wonende te [Z], eiser,

tegen

de inspecteur van de Belastingdienst/Utrecht-Gooi, kantoor Utrecht, verweerder.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  Verweerder heeft aan eiser de volgende belastingaanslagen opgelegd:

  2001

  - een aanslag (aanslagnummer [000].H.16) inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) over het jaar 2001 berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 230.542 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 14.140 alsmede een boetebeschikking van € 567. Tevens is bij beschikking € 7.921 aan heffingsrente in rekening gebracht;

  2002

  - een aanslag (aanslagnummer [000].H.26) IB/PVV over het jaar 2002 berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 109.903 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 10.013 alsmede een boetebeschikking van € 794. Tevens is bij beschikking € 2.249 aan heffingsrente in rekening gebracht;

  2005

  - een aanslag (aanslagnummer [000].H.56) IB/PVV over het jaar 2005 geschat naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 325.000 alsmede een boetebeschikking. Tevens is bij beschikking heffingsrente in rekening gebracht.

  2006

  - een aanslag (aanslagnummer [000].H.66) IB/PVV over het jaar 2006 berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 251.223 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 20.439. Tevens is bij beschikking € 685 aan heffingsrente in rekening gebracht.

  IB/PVV 2001 en 2002

  Verweerder heeft bij uitspraken op bezwaar van 24 mei 2012 de aanslagen IB/PVV 2001 en 2002 verminderd. Voorts zijn de beschikkingen heffingsrente verminderd.

  Eiser heeft daartegen bij brief van 2 juli 2012, ontvangen door rechtbank Haarlem op 3 juli 2012 en, na doorzending, ontvangen door de rechtbank op 9 augustus 2012 beroep ingesteld.

  IB/PVV 2005 en 2006

  Verweerder heeft bij uitspraken op bezwaar van 6 juli 2012 en 21 augustus 2012 de aanslagen IB/PVV 2005 en 2006 verminderd alsmede de boetebeschikking over 2005 verminderd tot nihil. Voorts zijn de beschikkingen heffingsrente verminderd.

  Eiser heeft daartegen bij brieven van 8 en 22 augustus 2012, ontvangen door de rechtbank respectievelijk op

  9 en 22 augustus 2012, beroep ingesteld.

  Met betrekking tot alle...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT