Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Noord-Holland, 12 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:12 juni 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
SAMENVATTING

Eiser verhuist zijn activiteiten hangende zijn bestuursrechtelijk bezwaar tegen een last onder dwangsom. Na succesvol beroep herroept de gemeente de oorspronkelijke last. Onrechtmatigheid staat vast. Vordering tot schadevergoeding wordt desondanks afgewezen omdat eiser van de voorzieningenrechter hangende het bezwaar schorsing had gevraagd en gekregen.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/14/140492 / HA ZA 12-325

Vonnis van 12 juni 2013

in de zaak van

[naam eiser],

wonende te Hoorn,

eiser,

advocaat mr. E.C.W. van der Poel te Alkmaar,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE DRECHTERLAND,

zetelend te Hoogkarspel,

gedaagde,

advocaat mr. R.D. Boesveld te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en de gemeente genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 5 december 2012

- het proces-verbaal van comparitie van 15 april 2013.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser] drijft een onderneming genaamd 'Hightech Jachtbouw' te Hoorn, die zich bezighoudt met composiet jachtbouw. [eiser] heeft jarenlang een deel gehuurd van een loods aan de [adres 1] te Westwoud, gemeente Drechterland. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan bestemt de grond tot "Agrarische doeleinden II". Hiervan kan vrijstelling worden verleend mits (onder andere) geen sprake is van milieubelastende activiteiten. Niet-agrarische activiteiten mogen daarnaast geen bedrijfsmatig karakter hebben, tenzij het opslag van goederen betreft.

2.2. In september 2005 heeft de Afdeling Milieu van de gemeente onderzoek gedaan in de loods. Naar aanleiding hiervan hebben Burgermeester en Wethouders van de gemeente bij brief van 14 februari 2006 [eiser] een zogenaamd dwangsomvoornemen gezonden. Hierin werd onder aankondiging van een mogelijke dwangsom [eiser] verzocht zijn bedrijfsmatige activiteiten in de loods te staken en voorts de aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen te beperken tot 25 kg/liter en hieronder een lekbak te plaatsen.

2.3. De gemeente heeft bij besluit van 1 juni 2006 [eiser] een last onder dwangsom opgelegd. Hierin is onder meer bepaald dat strijdigheid met het bestemmingsplan door [eiser] kon worden opgegeven door een propaaninstallatie die buiten de loods stond te verwijderen, en de hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen te beperken tot 25 kg/liter en deze in een lekbak te plaatsen.

2.4. Tegen dit besluit heeft [eiser] op 16 juni 2006 bij de gemeente bezwaar gemaakt. Tevens heeft hij bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend.

2.5. Bij uitspraak van 20 juli 2006 heeft de voorzieningenrechter het verzoek om een voorlopige voorziening toegewezen en het besluit van 1 juni 2006 geschorst tot zes weken na de verzending van de beslissing op bezwaar.

2.6. Op 13 maart 2007 heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT