Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 17 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:17 juni 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek wegens gijzeling, het opzettelijk beïnvloeden van een persoon om naar waarheid een verklaring af te leggen, medeplichtigheid aan mensenhandel, onttrekking van een vijftienjarig meisje aan het wettig gezag en mensenhandel jegens een persoon beneden de achttien jaar. De rechtbank acht de bewezen verklaarde... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/708143-11

Datum uitspraak: 17 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [1987] te [plaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres], [postcode] in [plaats],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting [plaats], locatie “[locatie]”.

 1. Het onderzoek ter terechtzitting

  Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 11 oktober 2012, 17 oktober 2012, 8 januari 2013, 16 mei 2013, 21 mei 2013, 27 mei 2013 en 3 juni 2013.

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

  mr. J.F. de Boer en van wat verdachte en zijn raadsvrouw, mr. M.J. van Essen naar voren hebben gebracht.

 2. Tenlastelegging

  Aan verdachte is na wijzingen van de tenlastelegging op de terechtzittingen van 21 oktober 2012 en 16 mei 2013 het volgende ten laste gelegd:i

 3. primair

  hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één of meer personen, genaamd [persoon 1], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [persoon 1], te dwingen iets doen of niet te doen, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

 4. die [persoon 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als

 5. zij haar zus nog wilde zien en/of

 6. die [persoon 1] bedreigd met een of meer messen en/of een mes op/tegen de keel van die [persoon 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [persoon 1] gehaald en/of

 7. die [persoon 1] gedreigd te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

 8. die [persoon 1] laten bellen met [Y] en/of die [persoon 1] tegen de leiding van [Y] laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin ([persoon 2]) in [plaats] zou doorbrengen en/of

 9. die [persoon 1] in die woning vastgehouden en/of

 10. die [persoon 1] in die woning heeft mishandeld (onder meer) door een brandende

 11. sigaret op haar clitoris te bevestigen en/of vast te maken en/of

 12. die [persoon 1] vrijgelaten en/of

 13. die [persoon 1] een mobiele telefoon gegeven (met nummer [nummer 1]) en/of

 14. die [persoon 1] medegedeeld en/of gesmst dat er contact met haar zou worden opgenomen door een advocaat voor het intrekken van haar aangifte, althans is hierbij medeplichtig geweest;

 15. subsidiair

  hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [persoon 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s)

 16. die [persoon 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en/of

 17. die [persoon 1] bedreigd met een of meer messen en/of een mes op/tegen de keel van die [persoon 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [persoon 1] gehaald en/of

 18. die [persoon 1] dreigde te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

 19. die [persoon 1] laten bellen met [Y] en/of die [persoon 1] tegen de leiding van [Y] laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin ([persoon 2]) in [plaats] zou doorbrengen en/of

 20. die [persoon 1] meegenomen naar een woning in of omstreeks Woerden en/of

 21. die [persoon 1] in die woning vastgehouden en/of

 22. die [persoon 1] in die woning heeft mishandeld (onder meer) door een brandende

 23. sigaret op haar clitoris te bevestigen en/of vast te maken en/of

 24. die [persoon 1] vrijgelaten en/of

 25. die [persoon 1] een mobiele telefoon gegeven (met nummer [nummer 1]) en/of

 26. die [persoon 1] heeft medegedeeld en/of gesmst dat er contact met haar zou

 27. worden opgenomen door een advocaat voor het intrekken van haar aangifte.

 28. hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 8 oktober 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [persoon 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn

  mededader(s) opzettelijk dreigend

 29. die [persoon 1] gezegd dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en/of

 30. die [persoon 1] bedreigd met een of meer messen en/of dolken en/of een mes op/tegen de keel van die [persoon 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [persoon 1] gehaald en/of

 31. gedreigd die [persoon 1] een of meermalen te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

 32. die [persoon 1] gezegd dat zij in een bak met zuur gelegd zou worden en/of

 33. bij die [persoon 1] een brandende sigaret op haar clitoris bevestigd en/of vastgemaakt;

 34. die [persoon 1] (over de telefoon) heeft gezegd: "het is niet fatsoenlijk wat je gedaan hebt, als ik jou zie ik weet het niet, maar ik breek je benen."

 35. hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2011 tot en met 9 december 2011 te Utrecht en/of Woerden en/of [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mondeling en/of door gebaren en/of bij geschrift of afbeelding zich jegens [persoon 1] heeft geuit, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar (een) verklaring(en) af te leggen te beïnvloeden, immers heeft hij, verdachte (nadat die [persoon 1] aangifte had gedaan van mensenhandel tegen verdachten en/of zijn mededader(s)):

 36. die [persoon 1] dat zij mee moest lopen en/of in de auto moest stappen als zij haar zus nog wilde zien en/of

 37. die [persoon 1] (in de auto) bedreigd met een of meer messen en/of een mes op/tegen de keel van die [persoon 1] gezet/gehouden en/of een mes langs de keel van die [persoon 1] gehaald en/of

 38. die [persoon 1] gedreigd te slaan met een vuist met ijzeren ring om de vinger en/of

 39. die [persoon 1] laten bellen met [Y] en/of die [persoon 1] tegen de leiding van [Y] laten zeggen dat zij het weekend bij haar vriendin ([persoon 2]) in [plaats] zou doorbrengen en/of

 40. die [persoon 1] meegenomen naar een woning in of omstreeks Woerden en/of

 41. die [persoon 1] in die woning vastgehouden en/of

 42. die [persoon 1] in die woning heeft mishandeld (onder meer) door een brandende sigaret op haar clitoris te bevestigen en/of vast te maken en/of

 43. die [persoon 1] weer vrijgelaten en/of

 44. die [persoon 1] een mobiele telefoon gegeven (met nummer [nummer 1]) en/of

 45. die [persoon 1] heeft medegedeeld en/of gesmst dat er contact met haar zou worden opgenomen door een advocaat voor het intrekken van haar aangifte en/of

 46. gedreigd (over de telefoon) die [persoon 1] haar benen te breken als zij haar aangifte niet in zou trekken;

  althans instructies en/of uitingen van dergelijke aard en/of strekking, terwijl hij, verdachte wist dan wel ernstige reden had te vermoeden dat door die [persoon 1] een of meer verklaring(en) zou(den) worden afgelegd (met betrekking tot haar aangifte van mensenhandel).

 47. primair

  hij in of omstreeks de periode van 1 november 2010 tot en met 7 oktober 2011 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Huizen en/of Utrecht en/of [plaats] in elk geval in Nederland, en/of te Hamburg, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in elk geval alleen,

  een ander of anderen te weten [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen,

  door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door

  dreiging met geweld en/of dreiging met één of meer andere feitelijkheden

  en/of door afpersing en/of door misleiding en/of door misbruik van uit

  feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een

  kwetsbare positie

  heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het

  oogmerk van uitbuiting van die [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen,

  (sub 1)

  en/of

  voornoemde [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen in een ander land, te weten in Duitsland en/of Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

  (sub 3)

  die [persoon 1] en/of een of meer andere vrouwen (telkens) met één van de

  voornoemde middelen heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen

  tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden)

  en/of

  met één of meer van de voornoemde middelen en/of omstandigheden enige

  handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte en/of (één of meer van) zijn

  mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die

  [persoon 1] en/of een of meer andere vrouwen zich daardoor beschikbaar stelde(n)

  tot het verrichten van arbeid of diensten (te weten: prostitutiewerkzaamheden),

  (sub 4)

  en/of

  opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [persoon 1] en/of

  één of meer andere vrouwen

  (sub 6)

  en/of

  die [persoon 1] en/of één of meer andere vrouwen met één of meer van de voornoemde

  middelen en/of omstandigheden heeft gedwongen en/of bewogen

  hem, verdachte en/of (één of meer van) zijn mededader(s) te bevoordelen uit de

  opbrengst van de seksuele handelingen van die [persoon 1] en/of één of meer andere

  vrouwen met of voor een derde,

  (sub 9)

  bestaande die dwang en/of dat geweld en/of die één of meer andere feitelijkheden en/of die dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of die misleiding en/of dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of dat misbruik van een kwetsbare positie en/of dat werven, vervoeren...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT