Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

Datum uitspraak:2013/06/21
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 
GRATIS UITTREKSEL

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 22 juni 2012, nr. 12/00078, betreffende een aan X B.V. te Z opgelegde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT