Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

Datum uitspraak:21 juni 2013
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard

 
GRATIS UITTREKSEL

gewezen op het beroep in cassatie van X Limited te Z tegen de uitspraak van de Rechtbank te Breda van 18 oktober 2012, nr. AWB 11/05959, betreffende een aan belanghebbende voor het jaar 2009 opgelegde aanslag in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT