Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

Datum uitspraak:21 juni 2013
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard

 
GRATIS UITTREKSEL

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 16 oktober 2012, nr. BK 11/00745, betreffende de aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT