Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

Datum uitspraak:21 juni 2013
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 
GRATIS UITTREKSEL

gewezen op het beroep in cassatie van X Holding B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 5 juli 2012, nrs. 11/00396 en 11/00397, betreffende beschikkingen inzake...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT