Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

Datum uitspraak:2013/06/21
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 
GRATIS UITTREKSEL

gewezen op het beroep in cassatie van X Beheer B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 5 juli 2012, nr. 11/00361, betreffende een aanslag in de vennootschapsbelasting en een beschikking als bedoeld in artikel 20b, lid 1, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT