Kort geding van Rechtbank Leeuwarden, 19 november 2008

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 november 2008
Uitgevende instantie::Rechtbank Leeuwarden
SAMENVATTING

Onrechtmatige concurrentie. Logeerboerderijen.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 91958 / KG ZA 08-323

Vonnis in kort geding van 19 november 2008

in de zaak van

[de stichting Nij Hickaerd],

gevestigd te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. M.F. de Vries,

tegen

 1. [a],

  wonende te [woonplaats],

 2. [b],

  wonende te [woonplaats],

  gedaagden,

  advocaat mr. J.S. Bauer.

  Partijen zullen hierna Nij Hickaerd en [a] en [b] genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling van 6 november 2008

  - de pleitnota van Nij Hickaerd

  - de pleitnota van [a] en [b].

  1.2. Partijen hebben producties overgelegd. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. Nij Hickaerd heeft zich ten doel gesteld in een logeerboerderij een opvangadres te bieden voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis, met gedragsproblemen dan wel met een lichte verstandelijke beperking. Nij Hickaerd is op 27 mei 2008 opgericht. De logeerboerderij is in eigendom van de bestuurder van Nij Hickaerd, de heer [c].

  2.2. [a] is langdurig werkzaam geweest in de zorgverlening. Begin 2008 was [a] nog werkzaam in een (andere) logeerboerderij. [c], die aannemer is, had in die periode zijn woonboerderij al enige tijd te koop staan. [a] kende [c] en zijn echtgenote en op enig moment hebben zij het plan opgevat om in de woonboerderij van [c] een logeerboerderij te starten.

  2.3. De logeerboerderij is vanaf juni 2008 open. [a] en [b], met wie [a] al bevriend was, zijn de maanden daarvoor - en derhalve ook al vóór de oprichting van Nij Hickaerd - begonnen met het verven, behangen en inrichten van de logeerboerderij, alsmede met het maken van folders en een website en het regelen van dieren. [a] en [b] hebben daarnaast contact gelegd met zorginstanties en met ouders. [b] heeft deze werkzaamheden als vrijwilliger verricht. [c] heeft op of omstreeks 6 juni 2008 op de bankrekening van [a] een bedrag van € 2.100,00 gestort met als omschrijving "loon mei".

  2.4. Na een incident in augustus 2008 heeft [b] zijn werkzaamheden als vrijwilliger van Nij Hickaerd beëindigd. [b] heeft vervolgens de ouders bezocht van de kinderen voor wie hij ook (mede) de intake had verricht. Die bezoeken hebben in ieder geval plaatsgevonden op zaterdag 23 en zondag 24 augustus 2008. [a] is bij een aantal van deze bezoeken aanwezig geweest. Eén van die ouders, [x], heeft daarover op 22 september 2008 de volgende schriftelijke verklaring afgelegd:

  Bij deze verklaar ik (...) dat de directrice van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT