Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, January 30, 2001

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2001/01/30
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch

typ. MSA

rolnr. C0000177/MA

ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,

eerste kamer, van 30 januari 2001,

gewezen in de zaak van:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SYS-CON B.V.,

  gevestigd te Veldhoven,

 2. [APPELLANT SUB 2],

  wonende te [plaats], [land],

  appellanten,

  procureur mr. H.C.A. van de Ven,

  tegen:

 3. de besloten vennootschap met beperkte aanspra-

  kelijkheid B.M.S. INTERNATIONAL BEHEER B.V.,

  gevestigd te Sittard,

 4. de besloten vennootschap met beperkte

  aansprakelijkheid MULTIKONTAKT B.V.,

  gevestigd te Sittard,

 5. [GEINTIMEERDE SUB 3],

  wonende te [plaats], [land],

  geïntimeerden,

  procureur mr. W.P. de Leeuw,

  op het bij dagvaarding dd 7 december 1999 ingeleide

  hoger beroep van het vonnis van 16 september 1999

  van de arrondissementsrechtbank te Maastricht, gewezen tussen appelanten (verder Sys-Con c.s.) als oorspronkelijk eisers thans geopposeerden en geïntimeerden (B.M.S. c.s) als oorspronkelijk gedaagden, thans opposanten.

  ------------------------------------------------------

  Het geding in eerste aanleg

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis, waarvan beroep. Kopie daarvan bevindt zich bij de stukken.

  Het geding in hoger beroep

  2.1. Van genoemd vonnis tijdig in beroep gekomen vorderde Sys-Con c.s. de vernietiging ervan voor wat betreft het niet-toegewezen gedeelte der vordering en met veroordeling van B.M.S. c.s tot betaling van f 129.996,03 te vermeerderen met de overeengekomen rente, althans de wettelijke rente.

  2.2. Bij memorie van grieven heeft Sys-Con c.s. twee na te noemen grieven tegen het vonnis geformuleerd. Bij memorie van antwoord heeft B.M.S. c.s. de grieven bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging. Vervolgens hebben partijen de stukken overlegd en arrest gevraagd.

 6. De grieven

  In grief 1 valt Sys-Con c.s. het oordeel van de rechtbank aan dat van de juistheid van de door B.M.S. over legde enkelvoudige renteberekening dient te worden uitgegaan daar uitgegaan dient te worden van een krediet-

  overeenkomst, waarop artikel 6:119 B.W. niet ziet.

  Grief 2 sluit op de voorgaande grief aan met de stelling dat de rechtbank ten onrechte, gelet op het door haar overwogene, heeft geoordeeld dat naast de hoofdsom slechts een bedrag van f 72.802,96 aan rente verschuldigd zou zijn geweest.

 7. De boordeling

  4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende. Partijen hebben op 24 december 1992 een overeenkomst gesloten tot het bereiken van finale kwijting in de tussen hen lopende geschillen.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT