Herziening van Centrale Raad van Beroep, April 10, 2009

Datum uitspraak:2009/04/10
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie. Geen nieuwe feiten of nieuwe omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 
GRATIS UITTREKSEL

07/6642 WAO

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 31 augustus 2007, 04/5665 WAO, in het geding tussen:

[Verzoeker], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoeker),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 10 april 2009

 1. PROCESVERLOOP

  Namens verzoeker heeft mr. W.C. de Jonge, advocaat te Vlaardingen, verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 31 augustus 2007, 04/5665 WAO.

  Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 februari 2009. Verzoeker is niet verschenen. Het Uwv was vertegenwoordigd door mr. H. van Wijngaarden.

 2. OVERWEGINGEN

  1. Verzoeker heeft verzocht om “herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden”. Verzoeker is van mening dat zijn aanspraken bij de bestreden uitspraak niet naar behoren zijn erkend.

   2.1. De Raad overweegt dat de door de gemachtigde van verzoeker gewenste hernieuwde discussie over de betrokken zaak en de juistheid van de bestreden uitspraak niet kan worden gevoerd, tenzij sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

   2.2. Naar het oordeel van de Raad heeft verzoeker niet enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb naar voren gebracht. Daarom dient het verzoek om herziening te worden afgewezen.

  2. De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT