Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, May 29, 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2009/05/29
Uitgevende instantie::Rechtbank Almelo
SAMENVATTING

De rechtbank legt een gevangenisstraf van tien maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk op aan een man die een vrouw hielp bij zelfdoding en haar het gebruikte middel leverde. De veroordeelde is geen arts.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/750709/07

STRAFVONNIS

Uitspraak: 29 mei 2009

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[VERDACHTE],

[geboorteplaats] [1937],

[woonadres]

terechtstaande -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting- terzake dat:

 1. [betrokkene] op of omstreeks 24 november 2007 te Almelo zich van het leven

  heeft benomen door het innemen van een hoeveelheid pentobarbital, althans

  (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans

  (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet

  tezamen) bij inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  waarbij hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

  en/althans alleen, voornoemde [betrokkene] in of omstreeks de periode van 1

  februari 2007 tot en met 24 november 2007 te Almelo en/of Utrecht en/althans

  (elders) in Nederland, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of een

  of meer middel(en) ten behoeve van die zelfdoding heeft verschaft, terwijl die

  zelfdoding is gevolgd,

  immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s)

  toen en daar (telkens) opzettelijk:

  - met voornoemde [betrokkene], en/of onderling met elkaar, en/althans met een

  of meer kind(eren) van [betrokkene] afgesproken en/of besproken:

  * dat [betrokkene] met hulp van hen, althans een of meer van hen, haar

  leven zou beëindigen, en/of,

  * op welke datum [betrokkene] haar leven zou beëindigen, althans zou

  komen te overlijden, en/of,

  * waar [betrokkene] haar leven zou beëindigen, althans zou komen te

  overlijden, en/of,

  * wie bij de levensbeëindiging door [betrokkene] aanwezig zou(den) zijn,

  en/of,

  * dat aan [betrokkene] een of meer levensbeëindigend(e) middel(en)

  zou(den) worden verstrekt en/of dat [betrokkene] dat/die middel(en)

  zou moeten innemen, althans, zou innemen, en/althans op welke wijze

  [betrokkene] tot levensbeëindiging kon/zou komen, en/of,

  - zich voorzien van een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  en/of zich (vervolgens) daarmee begeven naar de woning van [kind van betrokkene] te Almelo, althans een locatie te Almelo, en/of,

  - een of meerdere flesje(s) met een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  (over)gegoten in een beker, althans een voorwerp,

  en daarmee, althans met een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood, zich (vervolgens)

  begeven naar voornoemde [betrokkene], en/of,

  - tegen voornoemde [betrokkene] gezegd, "u weet wel waarom we hier zijn",

  althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of,

  - een beker, althans een voorwerp, inhoudende pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  in de nabijheid van die [betrokkene] klaargezet/neergezet, en/althans aan die

  [betrokkene] gegeven, en/of,

  - voornoemde [betrokkene] verteld wat er zou gebeuren als zij het door hem/hen

  meegenomen drankje/middel zou innemen, althans wat er zou gebeuren als zij de

  inhoud van voornoemde beker, althans voorwerp, zou opdrinken/innemen,

  te weten dat zij dan zou komen te overlijden, althans woorden van gelijke aard

  of strekking, en/of,

  - de (schroef)dop van een beker, althans een voorwerp, inhoudende een

  hoeveelheid pentobarbital, althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal

  bevattende pentobarbital, en/althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een)

  materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij inname door een mens

  kan/kunnen leiden/leidt tot de dood, verwijderd en/of een rietje in die

  beker/dat voorwerp gedaan

  EN/OF

  de [medeverdachte]

  in of omstreeks de periode van 1 februari 2007 tot en met 24 november 2007 te

  Almelo en/of Utrecht en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in

  vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen, (telkens) opzettelijk

  behulpzaam is geweest bij, en/of een of meer middel(en) heeft verschaft ten

  behoeve van de zelfdoding door [betrokkene],

  immers heeft/hebben de [medeverdachte] en/of een of meer van haar

  mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk:

  - met voornoemde [betrokkene], en/of onderling met elkaar, en/althans met een

  of meer kind(eren) van [betrokkene] afgesproken en/of besproken:

  * dat [betrokkene] met hulp van hen, althans een of meer van hen, haar

  leven zou beëindigen, en/of,

  * op welke datum [betrokkene] haar leven zou beëindigen, althans zou

  komen te overlijden, en/of,

  * waar [betrokkene] haar leven zou beëindigen, althans zou komen te

  overlijden, en/of,

  * wie bij de levensbeëindiging door [betrokkene] aanwezig zou(den) zijn,

  en/of,

  * dat aan [betrokkene] een of meer levensbeëindigend(e) middel(en)

  zou(den) worden verstrekt en/of dat [betrokkene] dat/die middel(en)

  zou moeten innemen, althans, zou innemen, en/althans op welke wijze

  [betrokkene] tot levensbeëindiging kon/zou komen, en/of,

  - zich voorzien van een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  en/of zich (vervolgens) daarmee begeven naar de woning van [kind van betrokkene] te Almelo, althans een locatie te Almelo, en/of,

  - een of meerdere flesje(s) met een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  (over)gegoten in een beker, althans een voorwerp,

  en daarmee, althans met een hoeveelheid pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood, zich (vervolgens)

  begeven naar voornoemde [betrokkene], en/of,

  - tegen voornoemde [betrokkene] gezegd, "u weet wel waarom we hier zijn",

  althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of,

  - een beker, althans een voorwerp, inhoudende pentobarbital, althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende pentobarbital, en/althans (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij

  inname door een mens kan/kunnen leiden/leidt tot de dood,

  in de nabijheid van die [betrokkene] klaargezet/neergezet, en/althans aan die

  [betrokkene] gegeven, en/of,

  - voornoemde [betrokkene] verteld wat er zou gebeuren als zij het door hem/hen

  meegenomen drankje/middel zou innemen, althans wat er zou gebeuren als zij de

  inhoud van voornoemde beker, althans voorwerp, zou opdrinken/innemen,

  te weten dat zij dan zou komen te overlijden, althans woorden van gelijke aard

  of strekking, en/of,

  - de (schroef)dop van een beker, althans een voorwerp, inhoudende een

  hoeveelheid pentobarbital, althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal

  bevattende pentobarbital, en/althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een)

  materia(a)l(en) dat/die (al dan niet tezamen) bij inname door een mens

  kan/kunnen leiden/leidt tot de dood, verwijderd en/of een rietje in die

  beker/dat voorwerp gedaan, en/of,

  - terwijl de [medeverdachte] en/of haar mededader(s),

  en/althans een of meer ander(en), en/althans verdachte, wist(en) dat [betrokkene] haar leven wilde beeindigen en/of daarbij hulp wenste en/of bereid was om

  ter levensbeëindiging (een) middel(en) in te nemen -, nagelaten om in te

  grijpen, ter voorkoming/verhindering dat een of meerdere van voornoemde

  handeling(en) en/of gedraging(en) door haar en/of haar mededader(s) en/of een

  ander(en) en/of verdachte zou(den) plaatsvinden,

  en/of (anderszins) toe te laten, althans

  niet (door woorden en/of daden) te voorkomen dat zij en/of haar mededader(s)

  en/of verdachte en/of een ander(en) voornoemd(e) handeling(en) en/of

  gedraging(en) en/of misdrijf/misdrijven pleegde(n) en/of kon(den) plegen en/of

  kon(den) blijven plegen,

  en/althans zich niet, in elk geval: onvoldoende, van voornoemde gedraging(en)

  en/of handeling(en) van haar en/of haar mededader(s) en/of een ander(en) en/of

  verdachte gedistantieerd

  tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte

  (telkens) toen en daar opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke

  bovenomschreven verboden gedraging(en)/handeling(en) verdachte (telkens) toen

  en daar feitelijke leiding heeft gegeven;

  EN/OF

  [kind van betrokkene] en/of [kind van betrokkene] en/of [kind van betrokkene] en/althans een of meer ander(en)

  perso(o)n(en), in of omstreeks de periode van 1 februari 2007 tot en met 24

  november 2007 te Almelo en/of Utrecht en/althans (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen,

  (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest bij, en/of een of meer

  middel(en) heeft/hebben verschaft ten behoeve van de zelfdoding door [betrokkene],

  immers heeft/hebben hij/zij en/of een of meer van zijn/haar/hun mededader(s)

  toen en daar (telkens) opzettelijk:

  - met voornoemde [betrokkene], en/of onderling met elkaar, en/althans met een

  of meer kind(eren) van [betrokkene] afgesproken en/of besproken:

  * dat [betrokkene] met hulp van hen, althans een of meer van hen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT