Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 10 juni 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:10 juni 2009
Uitgevende instantie::Rechtbank Almelo
SAMENVATTING

De medeverdachte in een vastgoedfraudezaak is voor veel van wat hem is telastegelegd vrijgesproken. Wel is een bewezenverklaring gevolgd voor medeplegen van het gebruik maken van een vals geschrift (een werkgeversverklaring). De rechtbank heeft verdachte schuldig verklaard zonder toepassing van straf. Dit in hoofdzaak vanwege het aantal vrijspraken, de overschrijding van de redelijke termijn en... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/002006-04

STRAFVONNIS

Uitspraak: 10 juni 2009

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

[gepboorteplaats] en [1928],

[woonplaats]

thans uit andere hoofde gedetineerd in de P.I. Rotterdam.

terechtstaande terzake dat:

 1. hij op een of meer verschillende tijdstippen

  in de periode januari 1999 tot en met september 2000 in de gemeente Hengelo

  (O) en/of de gemeente Enschede en/of de gemeente Aa en Hunze en/of (elders)

  in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke personen en/of met een of

  meer rechtspersonen, althans alleen,

  meermalen, althans eenmaal

  (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een of meer valse en/of

  vervalste geschriften,

  als ware dat/die geschriften (telkens) echt en onvervalst,

  te weten

  1. een aanvraagformulier hypothecaire geldlening bij [slachtoffer] ten behoeve van [betrokkenen]-voorzien van nummer 228155-

   d.d. 10 juli 1999 (zaaksdossier 1, blz. 261 t/m 266, nr. D-AH60-010)

   en/of

  2. een factuur van [betrokkene] te Delfzijl d.d. 14 februari 2000 op naam gesteld

   van [betrokkene] te Veelerveen (zaaksdossier 1, blz. 314, nr. D-G14.01-002)

   en/of

  3. een aanvraagformulier hypothecaire geldlening bij [slachtoffer]

   ten behoeve van [betrokkenen] d.d. 7 juni 2000 (zaaksdossier 1,

   blz. 153 t/m 156, nr. II-S-2-446-002)

   en/of

  4. een accountantsverklaring d.d. 20 juni 2000 van [ betrokkenen] opgesteld ten behoeve van [betrokkene] (zaaksdossier 1, blz. 160,

   nr. II-S-2-446-005), elk zijnde een geschrift dat bestemd was om te dienen tot bewijs van het daaringestelde, althans van enig feit,

   bestaande dat gebruik maken (telkens) hierin dat verdachte en/of zijn

   medeverdachten

   voornoemde aanvraagformulieren hypothecaire geldlening en/of factuur en/of

   accountantsverklaring

   aan [slachtoffer] heeft overgelegd, althans ingebracht

   ter verkrijging van een hypotheek en/of ter uitwinning van een bouwdepot

   bestaande dat valse en/of vervalste (telkens) hierin dat

   ad A. op dat aanvraagformulier vermeld stond dat het bruto inkomen van die

   [betrokkene] fl. 110.000,- per jaar bedroeg en/of dat er tevens een

   huuropbrengst was van fl. 40.000,- per jaar

   en/of

   ad B. op die factuur vermeld stond dat aan die [betrokkene] volgens afspraak in

   rekening werd gebracht een hoeveelheid stalen balken, dakisolatie,

   profielplaten, bedrading, contactdozen en/of stopcontacten (voor een bedrag

   van fl. 28.200,- inclusief BTW)

   en/of

   ad C. op dat aanvraagformulier vermeld stond dat het bruto inkomen van die

   [betrokkene] fl. 150.000,- per jaar bedroeg

   en/of

   ad D. op die accountantsverklaring vermeld stond dat [betrokkene] jaarlijks

   minimaal fl. 150.000,- bruto verdient;

   (zaak Z01)

   art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

 2. hij op een of meer verschillende tijdstippen

  in de periode januari 1999 tot en met september 2000 in de gemeente Hengelo

  (O) en/of de gemeente Enschede en/of de gemeente Aa en Hunze en/of (elders) in

  Nederland,

  tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke personen en/of met een of

  meer rechtspersonen, althans alleen,

  (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een of meer valse en/of

  vervalste geschriften,

  als ware dat/die geschriften (telkens) echt en onvervalst,

  te weten

  1. een werkgeversverklaring van [betrokkene] te

   Emmen, d.d. 25 mei 1999, op naam van [betrokkene], inhoudende onder meer

   (zakelijk weergegeven) dat die [betrokkene] per 2 januari 1999 in vaste dienst is

   als opzichter bouw en sloop (zaaksdossier 2A, nr. D-AH118-001, blz. 108)

   en/of

  2. twee, althans een aanvraagformulier(en) hypothecaire geldlening bij [slachtoffer] ten behoeve van [betrokkene] voor het pand aan de

   Schoolstraat 10 te Nieuw Beerta, (beide) d.d. 25 mei 1999 (zaaksdossier 2A,

   nr. D-AH118-003, blz. 110 t/m 115 en/of nr. II-S-2-54-027 t/m 30, blz. 160 t/m

   163),

   elk zijnde een geschrift dat bestemd was om te dienen tot bewijs van het

   daaringestelde, althans van enig feit,

   bestaande dat gebruik maken (telkens) hierin dat verdachte en/of zijn

   medeverdachten

   voornoemde werkgeversverklaring en/of aanvraagformulier(en) hypothecaire

   geldlening

   aan [slachtoffer] heeft overgelegd, althans ingebracht

   ter verkrijging van een hypotheek op het pand Schoolstraat 10 te Nieuw Beerta

   en bestaande dat valse en/of vervalste (zakelijk weergegeven) hierin dat

   ad A. op voornoemde werkgeversverklaring vermeld stond dat [betrokkene] (de

   hypotheekgever) per 2 januari 1999 in dienst was bij [betrokkene],

   en/of

   ad B. op voornoemd aanvraagformulier hypothecaire geldlening vermeld stond dat

   de aanvrager [betrokkene] bij werkgever [betrokkene] een bruto jaarinkomen had van 65.000,- gulden en/of huurinkomsten

   verkreeg uit de verhuur van een pand aan de Hoofdweg 107 van 48.000,- gulden

   per jaar;

   zaak Z02A

   art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

 3. hij in of omstreeks de periode van januari 1999 tot en met december 2003 in de

  gemeente Hengelo (O) en/of in de gemeente Enschede en/of de gemeente Aa en

  Hunze en/of elders in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

  meermalen, althans eenmaal,

  (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

  (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen

  te weten

  1. een Aanvraag hypothecaire geldlening d.d. 25 september 1999 (zaaksdossier

   Z09, blz...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT