Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 17, 2009

Datum uitspraak:2009/07/17
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep

06/6305 WAO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:73a en artikel 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[Appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 16 oktober 2006, 06/2059 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 17 juli 2009

 1. PROCESVERLOOP

  Namens appellante heeft mr. R.A.J. Delescen, advocaat te Roermond hoger beroep ingesteld tegen de aangevallen uitspraak.

  Het Uwv heeft op 4 mei 2009 een nieuwe beslissing genomen met betrekking tot de mate van arbeidsongeschiktheid van appellante.

  Bij brief van 6 mei 2009 heeft mr. Delescen, voornoemd, namens appellante het hoger beroep ingetrokken en gelijktijdig aan de Raad verzocht het Uwv te veroordelen in de proceskosten en wettelijke rente.

  Het Uwv heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen.

  Met toestemming van partijen heeft de Raad bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft, waarna het onderzoek is gesloten.

 2. OVERWEGINGEN

  Artikel 8:73a, eerste lid, eerste volzin, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bepaalt dat in geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:73 van de Awb kan worden veroordeeld tot vergoeding van de schade die de verzoeker lijdt.

  Artikel 8:75a, eerste lid, eerste volzin, van de Awb bepaalt dat in geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:75 van de Awb in de kosten kan worden veroordeeld.

  Ingevolge artikel 21 van de Beroepswet zijn deze bepalingen van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep.

  De Raad stelt vast dat met de beslissing van 4 mei 2009 geheel aan de bezwaren van appellante is tegemoet gekomen.

  De Raad wijst het verzoek van appellante toe om het Uwv te veroordelen tot vergoeding van de wettelijke rente over de na te betalen uitkering. Wat betreft de wijze waarop het Uwv de aan appellante...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT