Verzet van Gerechtshof Amsterdam, July 14, 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2009/07/14
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
SAMENVATTING

Verzet te laat ingesteld. Daad van bekendheid. Verstekvonnis is opgestuurd naar wederpartij, die niet ontkent er kennis van te hebben genomen. Bovendien doorgestuurd naar advocaat, die vervolgens om toezending van de onderliggende processtukken heeft gevraagd.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

 1. [X],

  wonende te [plaats],

 2. [A],

  wonende te [plaats],

  APPELLANTEN,

  advocaat: mr. J.L.W. Nillesen te Amsterdam,

  t e g e n

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Y] HOLDING B.V.,

  gevestigd te [plaats],

  GE√ŹNTIMEERDE,

  advocaat: mr. M. Ellens te Amsterdam.

  Partijen worden hierna [X] c.s. en [Y] genoemd.

 3. Het verloop van het geding in hoger beroep

  [X] c.s. zijn bij exploot van 29 december 2008 in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de rechtbank Amsterdam onder zaaknummer/rolnummer 401108/HA ZA 08-1743 in verzet tussen partijen heeft gewezen en dat op 8 oktober 2008 is uitgesproken, met dagvaarding van [Y] voor dit hof. De appeldagvaarding bevat twee grieven, die zijn toegelicht.

  [X] c.s. hebben - in overeenstemming met voormeld exploot - geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, [Y] alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren in het door haar gedane verzet, met haar veroordeling in de kosten van het geding in beide instanties.

  Bij memorie van antwoord heeft [Y] de grieven bestreden, bewijs aangeboden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van [X] c.s. in de kosten van het hoger beroep.

  Vervolgens hebben [X] c.s. onder overlegging van een productie een akte genomen, waarna [Y] een antwoordakte heeft genomen.

  Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

 4. De beoordeling

  2.1. In eerste aanleg heeft de rechtbank op vordering van [X] c.s. en op het tegen [Y] verleende verstek bij vonnis van 12 maart 2008 (verder ook: het verstekvonnis) [Y] op straffe van de verbeurte van een dwangsom veroordeeld een aantal stukken aan [X] c.s. over te leggen. Voorts werd [Y] in de kosten van het geding verwezen.

  2.2. [Y] heeft bij exploot van 9 mei 2008 tegen het verstekvonnis verzet gedaan en een tegenvordering ingesteld. In de verzetprocedure hebben partijen onder meer gedebatteerd over de vraag of [Y] het verzet tijdig heeft gedaan. Bij akte van 15 september 2008 heeft [Y] haar (tegen)eis gewijzigd. Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat het verstek tijdig is ingesteld, de zaak voor conclusie van repliek in conventie/antwoord in reconventie naar de rol verwezen en bepaald dat van dit tussenvonnis hoger beroep openstaat.

  2.3. De grieven strekken ten betoge dat de rechtbank [Y] ten onrechte ontvankelijk heeft geacht in haar verzet. Volgens [X] c.s. heeft [Y] het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT