Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 25 januari 2010

Datum uitspraak:25 januari 2010
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Intrekking WAO-uitkering uitsluitend gebaseerd op de geschiktheid voor het eigen werk van printplaatmonteur. Terugvordering. In vaste jurisprudentie het uitgangspunt besloten ligt dat de Raad het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel pleegt te volgen. Dit kan onder meer anders zijn als zich de bijzondere situatie voordoet dat uit de reactie... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

06/117 WAO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

erven en/of rechtverkrijgenden (hierna: erven) van wijlen [Betrokkene] (hierna: betrokkene), laatstelijk wonende te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 28 november 2005, 05/1380 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

de erven

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 25 januari 2010

 1. PROCESVERLOOP

  Namens de erven heeft mr. I. Scherpenisse, advocaat te Rotterdam, hoger beroep ingesteld.

  Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

  Na de behandeling van het geding ter zitting van 11 december 2007 heeft de Raad besloten het onderzoek te heropenen.

  Vervolgens heeft prof. dr. F.W.A. Verheugt, als cardioloog verbonden aan het UMC St Radboud te Nijmegen, omtrent de gezondheidstoestand van betrokkene ten tijde in geding op 10 maart 2008 rapport uitgebracht.

  Op dit rapport heeft de bezwaarverzekeringsarts J.H.M. de Brouwer met een rapportage van 24 april 2008 gereageerd, waarna dr. Verheugt desgevraagd de Raad bij brief van 29 mei 2008 nog een reactie heeft doen toekomen.

  Het Uwv heeft bij brief van 12 juni 2008 vervolgens commentaar gegeven op deze reactie van dr. Verheugt, waarop mr. Scherpenisse op 16 juni 2008 namens de erven heeft gereageerd.

  Na de behandeling van het geding ter zitting van 10 september 2008 heeft de Raad besloten het onderzoek wederom te heropenen.

  Naar aanleiding van de nadere reacties van partijen heeft de Raad aanleiding gezien enkele vragen voor te leggen aan dr. Verheugt. In verband met diens emeritaat heeft de Raad H.C. Klomps, als cardioloog verbonden aan het St. Jans Gasthuis te Weert, verzocht de betreffende vragen te beantwoorden. Bij brief van 22 juli 2009 heeft Klomps deze vragen beantwoord.

  Het Uwv heeft bij brief van 5 augustus 2009 een reactie ingezonden, met een ondersteunende rapportage van 3 augustus 2009 van de bezwaarverzekeringsarts P. van de Merwe. Bij brief van 7 augustus 2009 heeft mr. Scherpenisse op deze stukken commentaar gegeven. Op dit commentaar heeft het Uwv bij brief van 7 september 2009 nader gereageerd.

  Het onderzoek ter zitting heeft opnieuw plaatsgevonden op 14 december 2009. Namens de erven zijn verschenen [B.] en [B.B.], bijgestaan door mr. Scherpenisse. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door J.C. Geldof.

 2. OVERWEGINGEN

  1.1. Betrokkene leed aan de ziekte van Bechterew. Hij is in verband met een liesbreuk op 11 mei 2002 uitgevallen voor zijn werk van printplaatmonteur bij Multibedrijven Rotterdam. Op 5 augustus 2002 is hem een hartinfarct overkomen, waarna op

  17 januari 2003 een hartoperatie heeft plaatsgevonden. Met ingang van 12 mei 2003 is betrokkene in aanmerking gebracht voor een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT