Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, January 20, 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2010/01/20
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem
SAMENVATTING

Voegingsincident

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 186739 / HA ZA 09-1197

Vonnis in incident van 20 januari 2010

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser in het incident,

advocaat mr. C.W. Reintjes te Duiven,

tegen

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. E.C.N. Amory te Nijmegen,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MENS & WERK BEHEER B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

Partijen zullen hierna [eiser in het incident], [eiseres in de hoofdzaak] en Mens & Werk Beheer genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het vonnis in incident van 28 oktober 2009

  - de incidentele conclusie tot voeging

  - de conclusie van antwoord in het incident van [eiseres in de hoofdzaak]

  - de conclusie van antwoord in het incident van Mens & Werk Beheer.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

 2. De beoordeling in het incident

  2.1. [eiser in het incident] vordert – samengevat – dat de rechtbank hem in de hoofdzaak tussen [eiseres in de hoofdzaak] en Mens & Werk Beheer zal toelaten als gevoegde partij.

  2.2. Ten aanzien van deze incidentele vordering voert [eiseres in de hoofdzaak] verweer en refereert Mens & Werk Beheer zich aan het oordeel van de rechtbank. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

  2.3. De rechtbank overweegt allereerst dat uit het petitum niet blijkt aan de zijde van welke partij [eiser in het incident] zich wenst te voegen. Uit zijn stellingen volgt echter dat hij voeging aan de zijde van Mens & Werk Beheer beoogt. Aldus hebben, blijkens hun conclusies van antwoord, [eiseres in de hoofdzaak] en Mens & Werk Beheer de vordering ook begrepen en aldus zal ook de rechtbank de vordering verstaan.

  2.4. Voor zover [eiser in het incident] meent dat deze vordering reeds toewijsbaar is op grond van de overwegingen van het vonnis van 28 oktober 2009, berust dat op een onjuiste lezing van dat vonnis.

  2.5. Ingevolge artikel 217 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) kan een ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, vorderen zich daarin te mogen voegen.

  2.6. [eiseres in de hoofdzaak] voert allereerst aan, kort gezegd, dat evident is dat de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van Mens & Werk Beheer rechtsgeldigheid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT