Besluit van 18 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2011 tot wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering) (Stb. 164)

Besluit van 18 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2011 tot wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering) (Stb. 164)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 11 april 2011, nr. BJZ2011041734, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.; Gelet op artikel III van de wet van 17 maart 2011 tot wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering) (Stb. 164); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 17 maart 2011 tot wijziging van de Wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT