Cassatie van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 18 de Mayo de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Mayo de 2010
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Parketnummer: 24-002719-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-755005-08

Arrest van 18 mei 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 7 november 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1958] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. T.H. Pasma, advocaat te Harlingen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het hierboven genoemde vonnis vrijgesproken van het primair ten laste gelegde en hem ter zake van het subsidiair bewezen verklaarde misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het verdachte onder 1. primair en 2. primair ten laste gelegde zoals ter zitting in hoger beroep gewijzigd bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Het hof heeft ter terechtzitting toegelaten dat de tenlastelegging wordt gewijzigd overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal. Als gevolg van deze wijziging is aan verdachte ten laste gelegd dat:

  1. hij in of omstreeks de periode van 21 mei 2008 tot en met 26 mei 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in een zeecontainer opgeslagen gereedschappen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van een onbevoegd gebruikte, derhalve valse, sleutel;

    subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan de verdachte

    hij in of omstreeks de periode van 21 mei 2008 tot en met 26 mei 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], opzettelijk in een zeecontainer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT