Cassatie van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 26 de Mayo de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Mayo de 2010
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Parketnummer: 24-002570-07

Parketnummer eerste aanleg: 19-605182-07

Arrest van 26 mei 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Assen van 5 oktober 2007 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1985] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door mr. B.J. de Haan, advocaat te Apeldoorn.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte vrij zal spreken van het ten laste gelegde.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

De tenlastelegging is in eerste aanleg gewijzigd. De wijzing is in onderstaande tenlastelegging opgenomen.

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij in of omstreeks de periode van 29 september 2006 tot en met 4 oktober 2006 te [plaats 1], althans te [plaats 2], althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, een persoon, te weten [slachtoffer], heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag (150 Euro) door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een en ander hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT