Voorlopige voorziening+bodemzaak van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 15 de Julio de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak15 de Julio de 2009
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Familiesector

Uitspraak : 15 juli 2009

Zaaknummer : 200.009.114/01

Rekestnr. rechtbank : F1 RK 06-2287

[de moeder],

wonende te Vlaardingen,

verzoekster, tevens incidenteel verweerster, in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. F.C. de Wit-Facchetti, kantoorhoudende te Rotterdam,

procesadvocaat mr. E.M. Kostense te Den Haag,

tegen

[de vader],

wonende te Vlaardingen,

verweerder, tevens incidenteel verzoeker, in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. A.A.J. de Nijs, kantoorhoudende te Rotterdam,

procesadvocaat mr. S. de Kluiver te Den Haag.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De moeder is op 12 juni 2008 in hoger beroep gekomen van een beschikking van de rechtbank Rotterdam van 15 april 2008 (hierna: de bestreden beschikking).

De vader heeft op 5 augustus 2008 een verweerschrift, tevens houdende voorwaardelijk incidenteel appel, ingediend.

De moeder heeft op 19 september 2008 een verweerschrift op het voorwaardelijk incidenteel appel ingediend.

Van de zijde van de moeder zijn bij het hof op 22 juli 2008 aanvullende stukken ingekomen.

Van de zijde van zowel de moeder als de vader is op 12 mei 2009 een fax ingekomen waaruit blijkt dat partijen een akkoord hebben bereikt en dat de mondelinge behandeling geen doorgang behoeft te vinden. Voorts hebben zij het hof verzocht hen in de gelegenheid te stellen om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen en verzochten zij het hof deze afspraken vervolgens in een beschikking op te nemen.

Gelet op het vorenstaande heeft de op 13 mei 2009 geplande mondelinge behandeling geen doorgang gevonden.

Op 19 juni 2009 is bij het hof van de zijde van de moeder een brief ingekomen, met als bijlage het door partijen op 11 juni 2009 ondertekende ouderschapsplan. De moeder verzoekt het hof dit ouderschapsplan op te nemen in een beschikking.

Op 29 juni 2009 is bij het hof van de zijde van de vader een fax ingekomen waarin de vader het hof laat weten zich te kunnen verenigen met de brief van de moeder van 19 juni 2009. Voorts verzoekt de vader het hof de inhoud van het ouderschapsplan op te nemen in de te geven beschikking.

HET PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar tussenbeschikking van de rechtbank Rotterdam van 5 februari 2007 en de bestreden beschikking. Bij de tussenbeschikking heeft de rechtbank – voor zover thans van belang - de echtscheiding tussen partijen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT