Voorlopige voorziening+bodemzaak van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 7 de Julio de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Julio de 2009
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector familie

Zaaknummer : 200.009.471/01

Rolnummer rechtbank : KG 08/620

arrest van de familiekamer d.d. 7 juli 2009

inzake

[de vrouw],

wonende te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg,

appellante,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. E. Schenkius, kantoorhoudend te Leiden,

tegen

[de man],

wonende te Wassenaar,

geïntimeerde,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. A.J.M.H. de Werd, kantoorhoudend te ’s-Gravenhage.

Het geding

Bij exploot van 26 juni 2008 is de vrouw in hoger beroep gekomen van het vonnis van 30 mei 2008, door de voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage tussen partijen gewezen.

In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad, de vrouw veroordeeld om, na betekening van voormeld vonnis de twee minderjarige kinderen van partijen maandag 1 juni 2008 bij de man in diens woning te Wassenaar af te leveren en om de schoolboeken van de kinderen, de cello van [kind 2] en de fietsen van de kinderen aan de man af te geven in diens woning te Wassenaar. Voorts is bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt en is het meer of anders gevorderde afgewezen.

Voor de loop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar hetgeen de voorzieningenrechter daaromtrent in het bestreden vonnis heeft vermeld.

Bij dagvaarding heeft de vrouw tegen het bestreden vonnis drie grieven aangevoerd. De vrouw heeft daarbij gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad, gedeeltelijke vernietiging van het vonnis van de voorzieningenrechter van 30 mei 2008 en opnieuw rechtdoende bij arrest, de toegewezen vordering van de man af te wijzen.

Bij conclusie van eis tevens akte overlegging producties heeft de vrouw geconcludeerd overeenkomstig de gronden en middelen vervat in de dagvaarding. Daarbij zijn twee produkties in het geding gebracht.

Bij memorie van antwoord heeft de man een exeptief verweer gevoerd en overigens de grieven bestreden. De man heeft geconcludeerd dat de vrouw niet ontvankelijk in haar vordering zal worden verklaard althans dat de vordering van de vrouw zal worden afgewezen met veroordeling van de vrouw in de proceskosten van de man.

De man heeft zijn procesdossier aan het hof overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

  1. Tegen de feiten zoals door de voorzieningenrechter vastgesteld onder 1 van het bestreden vonnis is niet opgekomen, zodat het hof in dit hoger beroep van die feiten uitgaat.

  2. In geschil is de hoofdverblijfplaats van de minderjarige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT