Verzet van Rechtbank Amsterdam, 21 de Marzo de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Marzo de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 505152 / HA ZA 11-2793

Vonnis in incident van 21 maart 2012

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

ONTVANGER BELASTINGDIENST CENTRALE ADMINISTRATIE,

zetelend te Apeldoorn,

opposant in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. H.M. ten Haaft,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CONTINENTAL AUTOMATEN B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geopposeerde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen zullen hierna Ontvanger en Continental Automaten genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met producties van 8 november 2011;

  - akte overlegging producties zijdens Ontvanger;

  - de incidentele conclusie tot niet-ontvankelijkheid met producties zijdens Continental Automaten;

  - de incidentele conclusie van antwoord zijdens Ontvanger.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

 2. De feiten in het incident

  2.1. Tussen Continental Automaten als eisende partij en Ontvanger als gedaagde partij heeft de rechtbank op 25 mei 2011 een verstekvonnis (hierna verkort aangeduid als het verstekvonnis) gewezen. Voor zover hier van belang luidt de beslissing als volgt:

  (..)

  “De rechtbank

  3.1. verklaart voor recht dat Continental Automaten B.V. opposante is tegen de tenuitvoerlegging van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven dwangbevel (hierna: het dwangbevel),

  3.2. verklaart voor recht dat geopposeerde (rechtbank: lees Ontvanger) met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel jegens opposante onrechtmatig handelt,

  3.3. stelt het dwangbevel buiten effect,

  3.4. verbiedt geopposeerde verdere maatregelen die strekken tot invordering van kansspelbelasting en omzetbelasting zolang de materiële verschuldigdheid ervan niet onherroepelijk vast is komen te staan,”

  (..)

  2.2. Continental Automaten heeft het verstekvonnis op 17 juni 2011 betekend, blijkens het exploit aan Ontvanger op het adres Stationsplein 50 te Apeldoorn. Het exploit is door de deurwaarder gelaten aan een receptioniste die aldaar als uitzendkracht werkzaam was.

  2.3. Ontvanger is bij dagvaarding van 8 november 2011 in verzet gekomen tegen het verstekvonnis.

 3. De beoordeling in het incident

  3.1. Continental Automaten heeft gevorderd dat Ontvanger door de rechtbank niet ontvankelijk zal worden verklaard in haar vorderingen in de hoofdzaak. Daartoe heeft Continental Automaten - kort gezegd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT