Verzet van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, 14 de Junio de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Junio de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

Rechtbank ‘s-Hertogenbosch

DE KANTONRECHTER IN EINDHOVEN

in de zaak van:

[eiseres in verzet], wonend in Eindhoven,

eiseres in verzet,

procederend met rechtsbijstand ingevolge toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand,

gemachtigde: mr. M.J. van de Laar,

t e g e n :

de stichting Stichting Woonbedrijf SWS.HHVL,

gevestigd en kantoorhoudend in Eindhoven,

gedaagde in verzet,

gemachtigde: mr. C.G. Bunge.

Procedure

Het verloop van het geding blijkt uit de stukken die zich in het dossier bevinden, te weten

– de inleidende dagvaarding, het verstekvonnis en de verzetdagvaarding

- het antwoord in verzet, houdend eisvermeerdering

– de repliek in verzet

Vordering en verweer

1.1. [eiseres in verzet], vordert dat zij wordt ontheven van de díe veroordelingen in het op 27 oktober 2011 onder rolnummer 11/10752 tegen haar uitgesproken verstekvonnis, die tot betalingsverplichtingen leiden.

1.2. Als gevolg van de wijziging van eis strekt de vordering van SWS.HHVL er nu toe

- dat de huurovereenkomst met [eiseres in verzet] wordt ontbonden, dat haar bevolen wordt de woning te ontruimen en verlaten en dat zij veroordeeld wordt maandelijks een bedrag ter grootte van de maandhuur te blijven betalen zolang zij de woning niet ontruimd heeft

- dat [eiseres in verzet] wordt veroordeeld tot betaling van

* de somma van € 14.245,59 als geschatte opbrengst van de hennepwekerij die in haar huurwoning gevestigd was

* de somma van € 5.738,01 wegens mutatieschade

* de somma van € 1.415,20 wegens gederfde huurinkomsten over de periode van drie maanden dat de schade hersteld moet worden

- dat voor recht wordt verklaard dat [eiseres in verzet] aansprakelijk is voor de schade aan de woning als die niet in de juiste staat is opgeleverd.

1.3. SWS.HHVL voert aan

- dat volgens een berekening die zij presenteert de hennepkwekerij een opbrengst van € 14.245,59 gehad moet hebben

- dat zij volgens jurisprudentie van de Hoge Raad dat bedrag als schadevergoeding mag vorderen

- dat zij een inspectierapport heeft laten opmaken toen [eiseres in verzet] de woning ontruimde

- dat de schade aan de woning volgens dat rapport € 5.738,01 beliep

- dat zij drie maanden nodig heeft gehad om die schade te herstellen en over die drie maanden een bedrag van € 1.415,20 aan huuropbrengsten heeft gederfd.

  1. [eiseres in verzet] stelt daar tegenover

    - dat zij zich neerlegt bij de ontbinding van de huurovereenkomst en de woning inmiddels heeft ontruimd en verlaten

    - dat de opbrengst van de hennepkwekerij voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT