Verstek van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 20 de Junio de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Junio de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 93592 / FA RK 11-8126

beschikking van de enkelvoudige kamer van 20 juni 2012

in de zaak van

[verzoekster]

wonende te ([adres]

verzoekster,

advocaat mr. C.N.M. Schep ([woonplaats ]),

tegen

[verweerder]

wonende te [adres],

verweerder,

advocaat mr. K.J.H.H. Slachter (Oud-Beijerland).

Partijen worden hieronder aangeduid als de vrouw respectievelijk de man.

 1. Het verdere procesverloop

  1.1. De rechtbank heeft in deze zaak op 19 oktober 2011 een (tussen-)beschikking gegeven, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.

  1.2. De zaak is, voor het overleggen van een definitief ouderschapsplan, verwezen naar de schriftelijke rolzitting familiezaken.

  1.3. De rechtbank heeft vervolgens kennis genomen van:

  - het faxbericht, met bijlage, van de advocaat van de vrouw, ingekomen ter griffie op 31 januari 2012;

  - het faxbericht van de advocaat van de man, ingekomen ter griffie op 31 januari 2012;

  - het faxbericht van de advocaat van de vrouw, ingekomen ter griffie op 25 april 2012.

  1.4. De mondelinge behandeling van deze zaak heeft plaatsgevonden op de terechtzitting met gesloten deuren van 24 mei 2012.

  Ter terechtzitting zijn verschenen:

  - de vrouw, bijgestaan door haar advocaat;

  - de man, bijgestaan door zijn advocaat.

 2. Aanvulling op de feiten

  2.1. De echtscheidingsbeschikking is op 01 december 2011 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 3. De verdere beoordeling

  3.1. De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (zorgregeling); vervangende toestemming tot verhuizing

  3.1.1. Partijen zijn in mediation geweest bij [mediator] om te komen tot het opstellen van een ouderschapsplan. Uiteindelijk is het door de vrouw opgestelde ouderschapsplan -waarin onder meer een zorgregeling is opgenomen- door de man ondertekend, maar daarbij is door hem een kanttekening geplaatst bij de in het ouderschapsplan opgenomen ‘verhuisparagraaf’.

  Deze ‘verhuisparagraaf’ heeft de volgende inhoud: ‘Beide ouders hebben het recht om daar te gaan wonen waar ze willen, en mocht het problematisch worden met vervoer dan verplicht de verst wonende ouder zich om de ander daarin tegemoet te komen’.

  De man heeft voorgesteld om het eerste gedeelte van de ‘verhuisparagraaf’ als volgt te formuleren: ‘Beide ouders hebben het recht om daar te gaan wonen waar ze willen, maar wel een beetje in de buurt, enz.’

  3.1.2. Uit de overgelegde stukken en tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat de vrouw achter de inhoud van het ouderschapsplan staat, maar dat zij niet kan instemmen met de door de man voorgestane aanvulling van de ‘verhuisparagraaf’. Daarom is de vrouw niet overgegaan tot ondertekening van het ouderschapsplan. Door de aanvulling die de man heeft voorgesteld voelt de vrouw zich beperkt in haar vrijheid om, samen met de twee minderjarige kinderen van partijen [minderjarigen], te verhuizen naar een woonplaats van haar keuze.

  De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT