Hoger beroep kort geding van Rechtbank Haarlem, 16 de Agosto de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Agosto de 2001
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

Zaaknummer: 76902/KG ZA 01-449

Zittingsdatum: 16 augustus 2001

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM

Proces-verbaal zitting in kort geding

Ter terechtzitting van 16 augustus 2001 van de fungerend-president van de arrondissementsrechtbank te Haarlem, mr. C.J.J. van Maanen, zitting houdend in kort geding, bijgestaan door mr. H.E. van Erp-van Harten, griffier, zijn ter behandeling van het bij dagvaarding aanhangig gemaakte geding met zaaknummer: 76902/KG ZA 01-449 tussen:

 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,

  gevestigd en kantoorhoudende Eindhoven,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES AND PERSONAL CARE B.V.,

  eisers,

  gevestigd en kantoorhoudende te Groningen,

  advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam,

  procureur mr. P. Heidinga,

  -- tegen --

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALBERT HEIJN B.V.,

  gevestigd en kantoorhoudende te Zaandam, gemeente Zaandijk,

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARVELO B.V.,

  gevestigd en kantoorhoudende te Zaandam, gemeente Zaandijk,

  gedaagden,

  advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

  eisers tezamen hierna ook aan te duiden als Philips; gedaagden als Albert Heijn en Marvelo,

  verschenen:

  · Philips, bijgestaan door haar advocaat mr. Van den Broek voornoemd;

  · Albert Heijn en Marvelo, bijgestaan door hun advocaat mr. Stöpetie voornoemd.

  Philips heeft overeenkomstig de dagvaarding d.d. 21 juni 2001 geconcludeerd en gevorderd. Na verweer van de zijde van Albert Heijn en Marvelo aan de hand van pleitnotities en verder debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd.

  Daarop heeft de president het navolgende overwogen:

 5. Hoewel de president geen technicus is, en zich dus niet begeeft in de beoordeling van hetgeen partijen hebben gesteld over de technische aspecten van de zaak, komt de president nochtans tot het voorlopige oordeel dat het veiligheidsrisico aanzienlijk minder ernstig is dan Philips heeft gesteld. Dit oordeel berust op de volgende twee gronden:

  · in de bijsluiter "Attentie/belangrijk" - die bij uitstek bedoeld zal zijn om de veiligheidsvoorschriften op een rijtje te zetten - wordt niet aanbevolen om uitsluitend DE-Senseo koffiepads te gebruiken; terwijl er ook andere apparaten op de markt waren die koffiepads gebruiken, en deze "pad-markt" zich ook nog verder zou kunnen uitbreiden;

  · de door Philips erkende reputatie van Albert Heijn op het vlak van de consumentenvoorlichting; ook...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT