Verstek van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 27 de Agosto de 2002

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Agosto de 2002
Uitgevende instantie:Sector kanton

KANTONGERECHT TE HAARLEM

Verstek

parketnummer: 15/370408-02

uitspraak: 27 augustus 2002

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van

13 augustus 2002 in de zaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]

wonende te [adres].

De verdachte is niet verschenen.

Tegen de niet verschenen verdachte is verstek verleend.

De officier van justitie heeft na verstekverlening gerequireerd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een geldboete van € 300,--, bij gebreke van betaling te vervangen door 6 dagen hechtenis, en vervolgens verzocht om schriftelijk vonnis in deze strafzaak te wijzen.

 1. Telastelegging

  Aan verdachte is telastegelegd:

  dat hij op of omstreeks 16 mei 2002 te Schiphol op het luchtvaartterrein, te weten in terminal 1, aankomsthal landzijde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant (te weten NV Luchthaven Schiphol) (meermalen) bedrijfsactiviteiten heeft uitgeoefend en/of heeft gevent;

  immers heeft hij, verdachte, (telkens) zijn taxidiensten aangeboden door de woorden "taxi, taxi" uit te spreken tegen een of meer aldaar aanwezige perso(o)n(en).

 2. Voorvraag

  De kantonrechter heeft vastgesteld dat de dagvaarding van verdachte geldig is en dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak.

 3. Bewezenverklaring

  De kantonrechter acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 16 mei 2002 te Schiphol op het luchtvaartterrein, te weten in terminal 1, aankomsthal landzijde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant (te weten NV Luchthaven Schiphol) bedrijfsactiviteiten heeft uitgeoefend; immers heeft hij, verdachte, zijn taxidiensten aangeboden door de woorden "taxi, taxi" uit te spreken tegen aldaar aanwezige personen.

  De kantonrechter grondt haar beslissing op de feiten en omstandigheden die in de volgende bewijsmiddelen zijn vervat.

  1. Het op ambtseed opgemaakte en op 16 mei 2002 gesloten proces-verbaal (mutatienummer PL278B/02-038519) van [VERBALISANT], wachtmeester 1e klasse der Koninlijke Marechaussee District Schiphol, dat onder meer het volgende inhoudt als verklaring van de verdachte:

   Ik was vandaag, donderdag 16 mei 2002, op de luchthaven Schiphol om klanten op te pikken. Ik ben zelfstandig ondernemer en werkzaam als taxichauffeur. Ik doe dit werk ongeveer 2 jaar.

   Indien ik klanten uit Amsterdam heb die naar de luchthaven Schiphol moeten probeer ik altijd op de luchthaven een ritje terug te pakken. Dit gaat niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT