Herziening van Rechtbank Maastricht, 4 de Octubre de 2002

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Octubre de 2002
Uitgevende instantie:Rechtbank Maastricht

Beschikking: 4 oktober 2002

De Rechtbank Maastricht, Enkelvoudige Kamer belast met de behandeling van Burgerlijke Zaken.

Zaaknummers: 74209 / FA RK 02-462 Ambtshalve voeging

55044 /FA RK 00-269

Zaaknummer 74209:

In de zaak van:

[de man],

verzoeker,

wonende te [A.],

procureur mr. P.J.H.C. Glenz,

en:

[DE VROUW],

wederpartij,

wonende te [E.],

procureur mr. S.G.L. Bremen.

EN:

Zaaknummer 55044:

In de zaak van:

[DE VROUW],

verzoekster,

wonende te [E.],

procureur mr. S.G.L. Bremen.

en:

[de man],

wederpartij,

wonende te [A.],

procureur mr. P.J.H.C. Glenz,

 1. Het verloop van de procedure:

  In de zaak met zaaknummer 74209:

  Verzoeker, verder te noemen: de man heeft bij op 17 april 2002 ter Griffie ingediend verzoekschrift tot vaststelling van een omgangsregeling zich gewend tot de Rechtbank.

  Door de vrouw is op 28 mei 2002 een verweerschrift ingediend.

  In de zaak met zaaknummer 55044:

  Verzoekster, verder te noemen: de vrouw, heeft bij op 28 februari 2000 ter Griffie ingediend verzoekschrift tot bepaling dat de vrouw wordt belast met het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van partij[kind 1]ind 1], geboren te [geboorteplaats], op [geboort[kind 2]um],

  [kind 2], geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum],

  zich gewend tot deze rechtbank.

  De zaak is behandeld ter terechtzitting van 28 april 2000. De behandeling van de zaak werd voor bepaalde tijd aangehouden teneinde de man de gelegenheid te geven om contact op te nemen met een advocaat in verband met een door hem te voeren verweer in deze zaak, alsmede ten aanzien van het indienen van een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling.

  In beide zaken:

  Beide zaken zijn behandeld ter terechtzitting van 9 augustus 2002.

  De vrouw heeft bij brief van haar procureur van 26 augustus 2002 nog gereageerd

  onder overlegging van schriftelijke bescheiden.

 2. Beoordeling:

  In beide zaken:

  De rechtbank zal op grond van artikel 429m lid 2 (oud) respectievelijk artikel 285 lid 2 (nieuw) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de onder zaaknummers 74209 en 55044 aangebrachte zaken voegen en daarop bij ÈÈn beschikking beslissen.

  In de zaak met zaaknummer 74209:

  De man heeft bij op 17 april 2002 ter Griffie ingediend verzoekschrift vaststelling verzocht van een omgangsregeling tussen de man en der partijen minderjarige kinderen, in die zin dat hij een weekend in de veertien dagen van vrijdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur omgang heeft met zijn kinderen, alsmede gedurende twee weken tijdens de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT