Verstek van Rechtbank Alkmaar, 3 de Agosto de 2005

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 3 de Agosto de 2005
Uitgevende instantie:Rechtbank Alkmaar

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ

zaak- en rolnummer: 81537/HAZA 05-622

datum: 3 augustus 2005

Vonnis van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NS REIZIGER B.V.,

statutair gevestigd te Utrecht,

EISERES bij dagvaarding van 27 juni 2005,

procureur mr. H.R.M. JennÈ,

advocaat mr. H.E. Eelkman Rooda te Rotterdam,

tegen:

[gedaagde],

wonende te [woonplaats gedaagde],

GEDAAGDE,

n i e t v e r s c h e n e n .

Tegen gedaagde is verstek verleend.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken.

 1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

  Eiseres heeft gesteld en gevorderd als vermeld in de aan dit vonnis in fotokopie gehechte en als hier ingelast geldende dagvaarding.

 2. DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

  Het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en kan derhalve worden toegewezen, behoudens het navolgende.

  Eiseres heeft in het petitum van de dagvaarding onder meer gevorderd - kort gezegd - dat gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van in hoofdsom € 29.463,41 te vermeerderen met een bedrag ad € 70,56 per dag dat de arbeidsongeschiktheid voortduurt na 31 december 2004.

  In het lichaam van de dagvaarding heeft eiseres echter gesteld dat de hoofdsom van

  € 29.463,41 het netto loon van [slachtoffer] over de maanden september 2003 t/m april 2005 betreft. Nu een optelling van het door eiseres over de maanden september 2003 t/m december 2004 doorbetaalde loon, op een lager bedrag uitkomt dat de thans gevorderde hoofdsom, dient het er voor te worden gehouden dat eiseres in de hoofdsom reeds het door haar doorbetaalde loon tot en met april 2005 heeft doorberekend. Daarom ziet de rechtbank aanleiding de vordering toe te wijzen, zoals hierna vermeld.

  De gevorderde wettelijke rente is telkens toewijsbaar vanaf de datum waarop het loon is doorbetaald, nu niet aannemelijk is dat zij de schade bestaande uit de wettelijke rente op een eerder moment heeft geleden.

  De in het petitum onder 2 gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure zal bij gebrek aan belang worden afgewezen, nu eiseres niet heeft gesteld welke andere schade zij heeft geleden, dan de schade die in de onderhavige procedure aan de orde is.

  De gevorderde vergoeding voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT