Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), 31 de Mayo de 2001

Datum uitspraak31 de Mayo de 2001
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

Raad

van State

200003521/1.

Datum uitspraak: 31 mei 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

A, wonend te B,

appellant,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Haarlem van 7 juni 2000 in het geding tussen:

appellant

en

burgemeester en wethouders van Haarlem.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 juli 1992 hebben burgemeester en wethouders van Haarlem (hierna: burgemeester en wethouders) aan X vergunning verleend voor het verbouwen van het bedrijfspand aan het [...] 28-30 te B tot vier appartementen (hierna: de appartementen).

Bij besluit van 10 augustus 1993 hebben burgemeester en wethouders het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 22 oktober 1993, nos. R03.93.5025/P90, S03.93.4160 en S03.93.4055, heeft de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak dit besluit vernietigd.

Bij besluit van 22 maart 1994 hebben burgemeester en wethouders het bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.

Bij besluit van 19 oktober 1993 hebben burgemeester en wethouders geweigerd handhavingsmaatregelen te treffen wegens het bouwen van de appartementen zonder bouwvergunning of het bouwen daarvan in afwijking van de bouwvergunning van 14 juli 1992.

Bij besluit van 15 maart 1994 hebben burgemeester en wethouders het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 24 maart 1997 heeft de arrondissementsrechtbank te Haarlem (hierna: de rechtbank) de door appellant tegen de besluiten van 22 maart 1994 en 15 maart 1994 ingestelde beroepen gegrond verklaard en deze besluiten vernietigd.

Bij besluiten van 28 oktober 1997 hebben burgemeester en wethouders, gevolg gevend aan deze uitspraak, de bezwaren van appellant tegen het besluit tot het verlenen van de bouwvergunning en tegen de weigering handhavingsmaatregelen te treffen wederom ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 8 februari 1999, H01.97.0705, voor zover thans van belang, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank van 24 maart 1997, voor zover bestreden, bevestigd, het beroep van appellant tegen de besluiten van 28 oktober 1997 gegrond verklaard, deze besluiten vernietigd en bepaald dat burgemeester en wethouders binnen acht weken na verzending van die uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar nemen.

Bij besluit van 23 maart 1999, verzonden op 26 maart 1999, hebben burgemeester en wethouders het bezwaar van appellant tegen de verleende bouwvergunning gegrond verklaard, alsnog geweigerd bouwvergunning te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT