Hoger beroep kort geding van Rechtbank Almelo, 27 de Junio de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Junio de 2001
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO

zaaknummer: 39740 ha za 677 van 2000

datum uitspraak vonnis: 27 juni 2001 (vlc)

Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, oordelend in hoger beroep in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROTTINK TOERISME B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Hengelo (O),

appellante,

hierna te noemen: Rottink,

procureur: mr. Ph.C. Kleyn van Willigen,

advocaat: mr. N.A. de Leeuw te Alphen aan de Rijn,

tegen

[GEDAAGDE1]en [GEDAAGDE2],

beiden wonende te [WOONPLAATS],

geÔntimeerden,

hierna gezamenlijk te noemen: [GEDAAGDEN],

procureur: mr. H.A.A. Kienhuis,

advocaat: mr. F.J. Notermans te Valkenswaard.

Gehoord partijen en gezien de stukken, waaronder het vonnis van de kantonrechter te Enschede van 10 februari 2000, onder rolnummer 4340 van 1999 en zaaknummer 72428 gewezen tussen Rottink en [GEDAAGDEN] als respectievelijk eiseres en gedaagden.

Overweegt:

Over het procesverloop in hoger beroep:

Bij dagvaarding van 9 mei 2000 heeft Rottink [GEDAAGDEN] doen aanzeggen van het vonnis van de kantonrechter te Enschede van 10 februari 2000 in hoger beroep te komen. Rottink heeft vervolgens een memorie van grieven genomen en [GEDAAGDEN] een memorie van antwoord. Rottink heeft het procesdossier van de eerste instantie in het geding gebracht. Vervolgens heeft Rottink pleidooi gevraagd, dat op 14 mei 2001 heeft plaatsgevonden. De raadslieden van beide partijen hebben tijdens het pleidooi gebruik gemaakt van pleitnotities. Deze notities behoren bij de stukken. Na afloop van het pleidooi hebben partijen vonnis gevraagd. De uitspraak is bepaald op vandaag.

Over het recht:

 1. In deze zaak staat als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en/of blijkend uit niet-betwiste overgelegde producties, het navolgende vast.

  a. [GEDAAGDEN] hebben op 7 april 1998 opdracht gegeven aan Rottink tot boeking van een door De Boer en Wendel georganiseerde 25-daagse rondreis voor vier personen door IndonesiÎ met vertrek 20 juli 1998, zoals nader omschreven in een terzake opgemaakte orderbevestiging, gedateerd 16 april 1998. Het eiland Irian Jaya zou niet worden aangedaan. De reissom bedraagt ƒ 24.864,70.

  b. De boekingsbevestiging vermeldt onder meer dat [GEDAAGDEN] een aanbetaling zijn verschuldigd van ƒ 3.546,80, per omgaande te voldoen. Het restant van de reissom diende vÛÛr 8 juni 1998 te worden voldaan. [GEDAAGDEN] hebben de aanbetaling en het restant van de reissom niet voldaan.

  c. Op 1 april 1998 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken reisinformatie verschaft over de situatie in IndonesiÎ aan de ANVR en de ANWB (reisinfo-231). Voorzover van belang luidt dit bericht: 'In verband met de huidige economische en politieke situatie in IndonesiÎ wordt reizigers aangeraden de ontwikkelingen goed te blijven volgen en uit de buurt te blijven van samenscholingen. Reizen naar Irian Jaya wordt ontraden, mede gezien het feit dat nieuwe gijzelnemingen niet kunnen worden uitgesloten.' Reisinfo-237 van 8 mei 1998 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de informatie over IndonesiÎ als volgt bijgesteld: 'In verband met de huidige economische en politieke situatie in IndonesiÎ wordt reizigers aangeraden de ontwikkelingen goed te blijven volgen en uit de buurt te blijven van samenscholingen. In verschillende steden vinden er studentendemonstraties plaats. Blijf uit de buurt van universiteiten. N.a.v. de recente onlusten worden reizigers geadviseerd om Medan (Noord Sumatra) te mijden, indien hun aanwezigheid daar niet strikt noodzakelijk is.'

  Reisinfo-238 van 14 mei 1998 luidt: 'Gelet op de huidige situatie in IndonesiÎ, zijn reizen naar dat land op dit moment te gevaarlijk. Reizigers met reisplannen naar IndonesiÎ wordt ten stelligste aangeraden hun reizen voorlopig uit te stellen.'

  Naar aanleiding van reisinfo-238 heeft het Overlegplatform Vakantiereisadviezen een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT