Raadkamer van Supreme Court (Netherlands), 19 de Diciembre de 2005

Datum uitspraak19 de Diciembre de 2005
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

19 december 2005

Vierde Kamer

SB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een vordering als bedoeld in art. 46o van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden van 14 december 2005, tot verlenging van de schorsing als rechterlijk ambtenaar van:

[betrokkene], geboren op [geboortedatum] 1957 te [geboortedatum], wonende te [woonplaats].

 1. De vordering van de Procureur-Generaal

  De Procureur-Generaal heeft schriftelijk gevorderd dat de op 7 juli 2005 door de Hoge Raad uitgesproken en op 28 september 2005 met drie maanden verlengde schorsing van de betrokkene als rechterlijk ambtenaar wederom zal worden verlengd voor een periode van drie maanden. Bij de vordering heeft de Procureur-Generaal een brief met bijlagen van 13 december 2005 van mr. A.B. Vast, Hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket Zwolle-Lelystad, overgelegd. De Hoofdofficier van Justitie verwijst in zijn brief naar een viertal nieuwe getuigenverhoren.

  Voorts deelt hij mee dat het gerechtelijk vooronderzoek is gesloten en dat een kennisgeving van verdere vervolging is uitgegaan. De als bijlage bij de brief gevoegde kennisgeving van verdere vervolging, gedateerd 23 november 2005, houdt in dat de Officier van Justitie de betrokkene verder zal vervolgen ter zake dat:

  1.

  hij in of omstreeks de periode van 21 tot 23 oktober 2004 in de gemeente Groningen (in de woonkamer van de woning aan [a-straat 1]) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet [slachtoffer], meermalen, althans eenmaal, (met kracht) tegen het hoofd en/of het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of getrapt en/of geschopt en/of op de grond heeft gegooid en/of aan de haren heeft getrokken;

  althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij in of omstreeks de periode van 21 tot 23 oktober 2004 (na afloop van het etentje) in de gemeente Groningen (in de woonkamer van de woning aan [a-straat 1]) opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]), (met kracht) tegen het hoofd en/of het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of getrapt en/of geschopt en/of op de grond heeft gegooid en/of aan de haren heeft getrokken, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

  2.

  hij in of omstreeks de periode van 21 tot 23 oktober 2004 in de gemeente Groningen (in de slaapkamer en/of de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT