Voorlopige voorziening van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 6 de Septiembre de 2006

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Septiembre de 2006
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Beschikking d.d. 6 september 2006

Rekestnummer 0600356

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Beschikking in de zaak van

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DER GRAAF OOST-EUROPA B.V.,

  gevestigd te Coevorden,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DER GRAAF COEVORDEN B.V.,

  gevestigd te Coevorden,

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRANSPORTGROEP VAN DER GRAAF B.V.,

  gevestigd te Coevorden,

  appellanten,

  hierna gezamenlijk te noemen: Van der Graaf c.s.,

  procureur mr J.V. van Ophem,

  tegen

 4. de vennootschap naar het recht van de plaats van haar vestiging A.I.G. EUROPE S.A.,

  gevestigd te Wenen, Oostenrijk,

 5. de vennootschap naar het recht van de plaats van haar vestiging OESTERREICHISCHE PHILIPS INDUSTRIE GESELLSCHAFT MBH,

  gevestigd te Wenen, Oostenrijk,

 6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHILIPS DOMESTIC APPLIANCE AND PERSONAL CARE B.V.,

  gevestigd te Groningen,

 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  FRANS MAAS EXPEDITIE B.V.,

  gevestigd te Vianen,

 8. de vennootschap naar het recht van de plaats van haar vestiging

  OOO "STROYINVEST-K",

  gevestigd te Moskou, Rusland,

  hierna gezamenlijk te noemen: Philips c.s.,

  procureur mr J.B. Dijkema,

  advocaat mr W.G.B. Neervoort.

  Het procesverloop

  Ter griffie van het hof is op 24 juli 2006 ingekomen een verzoekschrift van Van der Graaf c.s. houdende het verzoek om omtrent de in het verzoekschrift genoemde feiten en stellingen een voorlopig getuigenverhoor te bevelen met benoeming van een raadsheer-commissaris voor wie dit getuigenverhoor zal worden gehouden en met bepaling van de dag, het uur en de plaats waarop dit voorlopig getuigenverhoor zal plaatsvinden, alsmede de dag waarop verzoekster uiterlijk een afschrift van het verzoekschrift en van de daarop te geven beschikking aan gerekwestreerde moet doen toekomen en voorts met uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de verzochte beschikking.

  Op 10 augustus 2006 is ter griffie van het hof een verweerschrift van de zijde van Philips c.s. ontvangen, waarin Philips c.s. verzoekt het door Van der Graaf c.s. gedane verzoek tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen, met veroordeling van Van der Graaf c.s. in de kosten.

  Het hof heeft voorts kennisgenomen van de overige stukken.

  Ter zitting van 31 augustus 2006 is de zaak behandeld.

  De beoordeling

 9. Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor als bedoeld in artikel 186 Rv, kan, als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT