Wraking van Supreme Court (Netherlands), 7 de Septiembre de 2012

Datum uitspraak 7 de Septiembre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

7 september 2012

nr. 12/01788

Beslissing

van de Vierde kamer van de Hoge Raad der Nederlanden naar aanleiding van het verzoek om wraking van de hierna te noemen raadsheren in de Hoge Raad, ingediend door X te Z, verder te noemen verzoeker.

  1. De procedure

    1.1 Verzoeker heeft beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de Derde kamer van de Hoge Raad is ingeschreven onder nummer 12/01788. Bij brief van 5 juli 2012 is aan verzoeker meegedeeld dat op 13 juli 2012 ter terechtzitting de beslissing in die zaak in het openbaar zal worden uitgesproken. Tevens is daarin meegedeeld dat het arrest zal worden gewezen door de leden C. Schaap, M.W.C. Feteris en Th. Groeneveld.

    1.2 Bij op 17 juli 2012 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker, naar de Hoge Raad begrijpt, de wraking verzocht van de hiervoor in 1.1 vermelde leden van de Hoge Raad.

  2. De ontvankelijkheid van het verzoek

    2.1 Het verzoek tot wraking is gedaan nadat in de desbetreffende zaak uitspraak was gedaan. Nu de wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT