Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 31 de Octubre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak31 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 112804 / HA ZA 11-624

Vonnis van 31 oktober 2012

in de zaak van

naamloze vennootschap

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. M.A. Kerkdijk,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. B.L.G. Moolhuijsen.

Partijen zullen hierna Achmea en [gedaagde] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 28 maart 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 27 augustus 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. De heer [X] was eigenaar van een boot, merk Baja 302, registratienummer

  [registratienummer A] (Boot). De heer [X] had de Boot verzekerd bij Achmea.

  2.2. De Boot is tussen 10 maart 2006 en 13 maart 2006 gestolen. Als gevolg van deze diefstal is door Achmea aan de heer [X] een bedrag van € 133.202,00 betaald, waarbij de Boot aan Achmea in eigendom is overgedragen.

  2.3. In 2011 heeft de waterpolitie de bij [gedaagde] in het bezit zijnde Boot met registratienummer [registratienummer B] in beslag genomen. Deze Boot is inmiddels weer aan [gedaagde] teruggegeven.

  2.4. In het proces-verbaal van bevindingen van 28 september 2011 is onder andere het volgende opgenomen:

  ‘Wij zagen dat het CIN [CIN 1] op het door ons onderzochte vaartuig op de plaats maar niet op de wijze was aangebracht zoals de fabrikant van Baja dat standaard doet. Wij zagen dat de vorm van het CIN afweek van de CIN’s die Baja gewoonlijk aanbrengt.

  Het is ons bekend dat door de fabrikant van Baja vaartuigen, in dan wel aan het vaartuig een ander kenmerk wordt aangebracht waaruit de juiste identiteit van het vaartuig kan worden herleid. Dit kenmerk is zodanig aangebracht dat deze niet zonder opzet te verwijderen is. Wij zagen dat een kenmerk aanwezig was en dat dit kenmerk hoort bij een vaartuig van het merk Baja type 302 voorzien van het CIN [CIN 2].

  Op grond van deze bevindingen stellen wij dat het CIN [CIN 1] op het door ons onderzochte vaartuig vervalst danwel valselijk aangebracht is.

  ...

  Bij navraag in de politiesystemen bleek dat het CIN [CIN 2] overeen kwam met het CIN van de vaartuig van het merk Baja type 302, welke tussen vrijdag 10 maart 2006 en maandag 13 maart 2006 weggenomen werd te Weert en waarvan aangifte van diefstal is gedaan bij de regiopolitie Limburg Noord onder nummer [aangiftenummer].

  Wij zagen dat de motor in het door ons onderzochte vaartuig (foto 8) de volgende kenmerken had:

  Motor merk : Mercruiser

  Motor type : [typenummer]

  Motor serienummer : [serienummer 1]

  ....

  Uit informatie van de fabrikant van Mercruiser bleek dat het motor serienummer [serienummer 2] niet afgegeven is voor een motor van het merk Mercruiser type [typenummer].

  Op grond van onze kennis en ervaring stellen wij dat de nummers op het luchtfilter van de door ons onderzochte motor, vervalst dan wel valselijk aangebracht zijn.

  Wij zagen tevens dat het motor serienummer niet was aangebracht op de plaats en wijze, zoals de fabrikant van Mercruiser dat standaard doet. Dit serienummer is zodanig aangebracht dat deze niet zonder opzet te verwijderen is. Wij zagen dat dit nummer was verwijderd.

  ....

  Gelet op bovenstaande bevindingen kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gesteld, dat het door ons onderzochte vaartuig, dezelfde is als het vaartuig, van het merk Baja type 302, welke tussen vrijdag 10 maart 2006 en maandag 13 maart 2006 weggenomen werd te Weert en waarvan aangifte van diefstal is gedaan bij de regiopolitie Limburg Noord onder nummer [aangiftenummer].

  2.5. In het proces-verbaal van verhoor van 26 september 2011 is als verklaring van [gedaagde] onder andere het volgende opgenomen.

  ‘Ik heb zelf ook het aanvraagformulier voor de registratie op het postkantoor te Nederweert ingevuld.

  ...

  Ik heb niet ingevuld van wie de boot is gekocht. Ik heb dit niet gedaan omdat ik dit niet uit mijn hoofd wist van wie ik het vaartuig gekocht had en ik had de papieren van de vorige eigenaar niet bij me.

  ....

  Ik heb deze boot gekocht via internet. De boot stond te koop op de site ‘Best-boats 24’. Hierop stond een advertentie van een Baja 275 Boss. De vraagprijs voor de boot was 70.000 euro. De aanbieder van de boot was Delphia Yachts PL. Het telefoonnummer wat er bij stond was [telefoonnummer 1]. Er stond...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT