Hoger beroep van Rechtbank Arnhem, 31 de Octubre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak31 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Arnhem

beslissing

RECHTBANK ARNHEM Sector strafrecht

Politierechter

Parketnummer: 05/731041-12

Beslissing van de politierechter in bovengenoemde rechtbank op het door de officier van justitie ingestelde hoger beroep tegen de beslissing d.d. 5 oktober 2012, genomen door de rechter-commissaris, inhoudende de afwijzing van de vordering tenuitvoerlegging na opgelegde maatregel ex artikel 38x van het Wetboek van Strafrecht, met betrekking tot de veroordeelde:

naam: [veroordeelde]

geboren op: [geboortedatum]

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland

(ter terechtzitting geeft veroordeelde aan te wonen op het volgende adres: [adres])

 1. De procedure

  Ter terechtzitting van 31 oktober 2012 zijn gehoord:

  de veroordeelde,

  de raadsman van veroordeelde, mr. R.D.A. van Boom, advocaat te Utrecht, de officier van justitie.

 2. De feiten De politierechter heeft kennisgenomen van de navolgende stukken:

  Het vonnis van de politierechter van 26 september 2012 waarbij veroordeelde is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 weken, waarvan 3 weken voorwaardelijk met een

  proeftijd van 2 jaren met oplegging van de navolgende vrijheidsbeperkende maatregel:

  Legt op de vrijheidsbeperkende maatregel dat veroordeelde zich gedurende 12 maanden niet zal bevinden binnen een straal van 100 meter van de [adres]

  Beveelt dat indien veroordeelde zich niet houdt aan de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel er telkens 7 dagen hechtenis zal worden toegepast.

  Een proces-verbaal van dadelijke uitvoerbaarheid (met het oog op dadelijke tenuitvoerlegging) van 26 september 2012.

  Een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal overtreden opgelegde maatregel van de politie Gelderland-Zuid, district De Waarden, proces-verbaalnummer PL0800 2012098917, gesloten en ondertekend te 1 id op 5 oktober 2012, kort ,Neergegeven inhoudende dat hij zich op 4 oktober 2012 binnen een straal van 100 meter van de [adres] heeft bevonden.

  Zaaknummer: 731041-12 2

  Een vordering tenuitvoerlegging na opgelegde maatregel ex artikel 38x van het Wetboek van Strafrecht, ongedateerd, waarin de officier van justitie de tenuitvoerlegging vordert van 7 dagen vervangende hechtenis, in overweging gevende dat veroordeelde zich niet heeft gehouden aan bovengenoemde vrijheidsbeperkende maatregel.

  Een bevel tenuitvoerlegging van het kabinet rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Arnhem. Bij welk bevel de rechter-commissaris de vordering van de officier van justitie van 5 oktober 2012...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT