Verstek van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 24 de Octubre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak24 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 97903 / FA RK 12-7738

beschikking van de enkelvoudige kamer van 24 oktober 2012

in de zaak van

[man]

wonende te [adres],

verzoeker,

advocaat mr. L.A. Jansen te Oud-Beijerland,

tegen

[vrouw]

wonende te ([adres]

verweerster,

advocaat mr. J. van Dijk te Oud-Beijerland.

Partijen worden hieronder aangeduid als de man respectievelijk de vrouw.

 1. Het procesverloop

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

  - het verzoekschrift van de man, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 25 april 2012;

  - het verweerschrift van de vrouw, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 20 juni 2012;

  - de brief, met bijlagen, van de advocaat van de man, ingekomen ter griffie op 7 augustus 2012;

  - de brief, met bijlagen, van de advocaat van de vrouw, ingekomen ter griffie op 7 augustus 2012;

  - de pleitnota van de advocaat van de man, overgelegd tijdens de mondelinge behandeling.

  1.1. De mondelinge behandeling van deze zaak heeft plaatsgevonden op de terechtzitting met gesloten deuren van 17 augustus 2012.

  1.2. Ter terechtzitting zijn verschenen:

  - de man, bijgestaan door zijn advocaat;

  - de vrouw, bijgestaan door haar advocaat.

 2. De vaststaande feiten

  Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

  2.1. Partijen zijn op 7 juni 2004 te Cromstrijen in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

  2.2. Uit hun huwelijk zijn geboren de thans nog minderjarigen:

  - [kind 1]

  - [kind 2]

  De kinderen verblijven thans bij de vrouw.

  2.3. Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 8 oktober 2007 is tussen partijen de echtscheiding uitgesproken en is verder onder meer bepaald dat de man een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen van partijen zal leveren van € 225,-- per kind per maand. Krachtens wettelijke indexering is dit bedrag thans verhoogd tot € 249,83 per kind per maand.

  2.4. De echtscheidingsbeschikking is op 17 oktober 2007 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 3. Het verzoek en het verweer

  Het verzoek

  3.1. De man verzoekt, uitvoerbaar bij voorraad, de bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 8 oktober 2007 vastgestelde alimentatieverplichting te wijzigen en de alimentatie met ingang van 1 november 2011 te beëindigen, althans een zodanig bedrag en met ingang van zodanige datum als de rechtbank juist acht te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT