Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, 20 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Assen

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19/830234-12

Vonnis van de meervoudige strafkamer d.d. 20 november 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

Verdachte,

geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum)1988,

(adres).

 1. Het onderzoek ter terechtzitting

  Het onderzoek ter terechtzittingen heeft plaatsgehad op 6 november 2012.

  De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman mr. R.J. van Eenennaam, advocaat te 's-Gravenhage.

  Het Openbaar Ministerie werd vertegenwoordigd door mr. E. van Sloten, officier van justitie.

 2. Tenlastelegging

  Aan verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd dat

  hij op of omstreeks 01 oktober 2011, te Emmen, gemeente Emmen, ter uitvoering

  van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk slachtoffer 1 en/of

  slachtoffer 2 van het leven te beroven,

  met dat opzet als bestuurder van een motorvoertuig (personenauto), rijdend op

  de Abel Tasmanstraat, gekomen ter hoogte van de, gezien zijn rijrichting,

  links aan/van die weg gelegen inrit naar een ter plaatse gelegen bedrijf, op

  een moment dat een, gezien zijn rijrichting, (links) achter hem op het

  parallel aan die Abel Tasmanstraat gelegen (brom)fietspad rijdend voertuig

  (snorfiets) hem reeds (zeer) dicht was genaderd,

  dat door hem, verdachte, bestuurde voertuig gezien zijn rijrichting, naar

  links heeft gestuurd en/of op die inrit en/of dat parallel aan die weg (de Abel

  Tasmanstraat) gelegen (brom)fietspad tot stilstand heeft gebracht en/of

  daarbij de doorgang op dat (brom)fietspad (gedeeltelijk) heeft geblokkeerd

  en/of daarbij de bestuurder van die snorfiets geen voorrang heeft verleend,

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

  terzake dat

  hij op of omstreeks 01 oktober 2011, te Emmen, gemeente Emmen, aan een persoon

  genaamd slachtoffer 1, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten:

  - een hersenkneuzing

  - en/of een breuk in het jukbeen

  - en/of een breuk van de oogkas

  - en/of een breuk in de voorhoofdsholte

  - en/of zenuwuitval aan het hoofd en/of de arm en/of het been,

  - en/of cognitieve functiestoornissen

  - en/of gedragsveranderingen,

  heeft toegebracht,

  door als bestuurder van een motorvoertuig (personenauto), rijdend op de Abel

  Tasmanstraat, gekomen ter hoogte van de, gezien zijn rijrichting, links

  aan/van die weg gelegen inrit naar een ter plaatse gelegen bedrijf, op een

  moment dat een, gezien zijn rijrichting, (links) achter hem op het parallel

  aan die Abel Tasmanstraat gelegen (brom)fietspad rijdend voertuig (snorfiets)

  hem reeds (zeer) dicht was genaderd,

  opzettelijk dat door hem, verdachte, bestuurde voertuig gezien zijn

  rijrichting, naar links te sturen en/of op die inrit en/of dat parallel aan

  die weg (de Abel Tasmanstraat) gelegen (brom)fietspad tot stilstand te brengen

  en/of daarbij de doorgang op dat (brom)fietspad (gedeeltelijk) te blokkeren

  en/of daarbij de bestuurder van die snorfiets geen voorrang te verlenen;

  althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht

  volgen, terzake dat

  hij op of omstreeks 01 oktober 2011, te Emmen, gemeente Emmen, als

  verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorvoertuig

  (personenauto), daarmede rijdende over de Abel Tasmanstraat zich zodanig heeft

  gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft

  plaatsgevonden, doordat hij roekeloos, in elk geval zeer, althans

  aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend is geweest, aangezien hij

  gekomen ter hoogte van de, gezien zijn rijrichting, links aan/van die weg

  gelegen inrit naar een ter plaatse gelegen bedrijf,

  op een moment dat een, gezien zijn rijrichting, (links) achter hem op het

  parallel aan die Abel Tasmanstraat gelegen (brom)fietspad rijdend voertuig

  (snorfiets) hem reeds (zeer) dicht was genaderd

  dat door hem, verdachte, bestuurde voertuig, gezien zijn rijrichting, naar

  links heeft gestuurd en/of op die inrit en/of dat parallel aan die Abel

  Tasmanstraat gelegen (brom)fietspad tot stilstand heeft gebracht,

  en/of daarbij de doorgang op dat (brom)fietspad (gedeeltelijk) heeft

  geblokkeerd,

  en/of daarbij de bestuurder van die snorfiets geen voorrang heeft verleend,

  waardoor een botsing of aanrijding tussen het door hem, verdachte, bestuurde

  voertuig en die snorfiets is ontstaan,

  waardoor een ander, te weten de bestuurder van die snorfiets, genaamd slachtoffer 1, zwaar lichamelijk letsel, te weten:

  - een hersenkneuzing

  - en/of een breuk in het jukbeen

  - en/of een breuk van de oogkas

  - en/of een breuk in de voorhoofdsholte

  - en/of zenuwuitval aan het hoofd en/of de arm en/of het been,

  - en/of cognitieve functiestoornissen

  - en/of gedragsveranderingen

  of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte

  of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

  althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht

  volgen, terzake dat

  hij op of omstreeks 01 oktober 2011, te Emmen, gemeente Emmen, als bestuurder

  van een motorvoertuig (personenauto), daarmee rijdende op de Abel Tasmanstraat,

  gekomen ter hoogte van de, gezien zijn rijrichting, links aan/van die weg

  gelegen inrit naar een ter plaatse gelegen bedrijf,

  op een moment dat een, gezien zijn rijrichting, (links) achter hem op het

  parallel aan die Abel Tasmanstraat gelegen (brom)fietspad rijdend voertuig

  (snorfiets) hem reeds (zeer) dicht was genaderd

  dat door hem, verdachte, bestuurde voertuig, gezien zijn rijrichting, naar

  links heeft gestuurd en/of op die inrit en/of dat parallel aan die Abel

  Tasmanstraat gelegen (brom)fietspad tot stilstand heeft gebracht,

  en/of daarbij de doorgang op dat (brom)fietspad (gedeeltelijk) heeft

  geblokkeerd,

  en/of daarbij de bestuurder van die snorfiets geen voorrang heeft verleend,

  waardoor een botsing of aanrijding tussen het door hem, verdachte, bestuurde

  voertuig en die snorfiets is ontstaan,

  door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt,

  althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd,

  althans kon worden gehinderd.

  De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover

  daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

  betekenis te zijn gebezigd.

 3. Voorvragen

  De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

 4. Waardering van het bewijs

  4.1. Vaststaande feiten

  De rechtbank stelt op grond van de in de voetnoten vermelde wettige bewijsmiddelen de volgende feiten en omstandigheden vast.1

  Op 1 oktober 2011 reed verdachte, agent in opleiding, als bestuurder in zijn eigen personenauto, een Volkswagen Golf, op de Rondweg te Emmen. Als passagiers zaten bij hem in de auto zijn vrienden passagier 1, passagier 2 en passagier 3. Toen verdachte het kruispunt van de Rondweg Emmen en de Abel Tasmanstraat naderde, stelde hij zich, omdat het verkeerslicht op rood stond, op het voorsorteervak voor linksaf gaand verkeer op. Verdachte zag dat op de Abel Tasmanstraat een snorfiets reed met daarop twee personen zonder helm en dat deze de Rondweg overstak. Het kon niet anders dan dat de snorfiets daarbij door het rode verkeerslicht reed, aangezien het verkeerslicht voor het rechtdoorgaand verkeer op de Rondweg op groen stond. Het scheelde maar weinig of er ontstond hierbij een aanrijding tussen de snorfiets en een personenauto. Direct nadat dit was gebeurd, kreeg verdachte groen licht. Toen hij wilde optrekken, schoot de snorfiets voor de auto van verdachte langs. Verdachte moest remmen om een aanrijding te voorkomen. Verdachte is hierop achter de snorfiets aangereden met de bedoeling de bestuurder aan te spreken op zijn gevaarlijke rijgedrag. Verdachte reed hierbij de rijbaan van de Abel Tasmanstraat op. De snorfiets reed op het (brom)fietspad dat zich parallel en, gezien vanuit de rijrichting van verdachte, links van deze rijbaan bevond. Verdachte wilde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT