Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 27 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer 06/851035-11

Uitspraak d.d. 27 november 2012

Tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te district [geboorteplaats] (Suriname) op [1984 te adres].

Raadsvrouw mr. De Boer, advocaat te Heerde.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 13 november 2012.

De tenlastelegging

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting is gewijzigd is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks de periode van 14 augustus 2011 tot en met 16 augustus 2011 te

Apeldoorn,

met [slachtoffer], geboortedatum [1997],

(meermalen) buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, mede bestaande

uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], te weten

- het brengen van zijn penis in haar vagina en/of

- het tongzoenen met/van die [slachtoffer],

terwijl die [slachtoffer] toen de leeftijd van twaalf maar niet die van zestien

jaar had bereikt;

art 245 Wetboek van Strafrecht.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Aanleiding tot het onderzoek

Op 18 augustus 2011 kwam er bij de zedenpolitie een melding binnen van de meldkamer dat zich een moeder had gemeld bij de huisartsenpost van het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn in verband met een verkrachting van haar dertien jarige dochter [slachtoffer].

[slachtoffer] is in het kader van het naar aanleiding hiervan opgestarte onderzoek diverse malen gehoord. Zij verklaarde i n een woning in Apeldoorn seks te hebben gehad met een jongen genaamd [medeverdachte], bijnaam "[bijnaam medeverdachte]" en een vriend van [medeverdachte], bijnaam "[bijnaam verdachte]".

De betrokken verbalisant constateerde dat de beschrijving die [slachtoffer] had gegeven over de omgeving van en de woning waarin de seksuele handelingen hadden plaatsgevonden overeen kwam met de woning waar hij bij een eerdere gelegenheid verdachte had aangehouden in verband met een andere zaak. Dit betrof een woning aan de [adres] te Apeldoorn. Ook het signalement dat [slachtoffer] had gelegen van "[bijnaam verdachte]" kwam overeen met het signalement van verdachte.

Op 10 oktober 2011 heeft er een doorzoeking van deze woning plaatsgevonden en zijn diverse voorwerpen in beslag genomen. Verdachte is vervolgens op 25 oktober 2011 als verdachte aangehouden in verband met deze zaak.

Standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen kan worden. Ter zitting heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht.

Standpunt van de verdachte / de verdediging

Door de raadsvrouw is aangevoerd dat verdachte primair dient te worden vrijgesproken van het hem tenlastegelegde bij gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. Subsidiair dient verdachte partieel te worden vrijgesproken van tongzoenen, aangezien daarvoor geen enkel bewijsmiddel voorhanden is. Ter terechtzitting heeft de raadsvrouw het standpunt van de verdediging toegelicht, overeenkomstig een overgelegde pleitnota.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank is bij de beoordeling van de tenlastegelegde uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden.

Door de moeder van [slachtoffer] is aangifte2 gedaan van seksueel misbruik van haar dochter in de periode van 30 juni 2011 en 18 augustus 2011 in Apeldoorn. [slachtoffer] heeft haar verteld dat zij op 16 augustus 2011 eerst door een man genaamd "[bijnaam verdachte]" en later door een man genaamd "[bijnaam medeverdachte]" is verkracht. [slachtoffer] heeft haar verteld dat "[bijnaam medeverdachte]" in de keuken was en dat zij met "[bijnaam verdachte]" naar de woonkamer is gegaan. In de woonkamer zat "[bijnaam verdachte]" met zijn hand in haar broek. Zij heeft zijn hand weggeduwd en "nee" gezegd. Daarna heeft hij haar verkracht in de woonkamer/slaapkamer.

[slachtoffer] heeft verklaard3 dat zij één keer seks heeft gehad met "[bijnaam verdachte]" op 16 augustus 2011. Dat was in het huis van "[bijnaam verdachte]". Ze waren in de keuken toen "[bijnaam verdachte]" haar meenam naar de woonkamer. Ze gingen tv kijken. Hij probeerde zijn hand in haar broek te doen. Zij heeft hem weggeduwd en gezegd dat zij dat niet wilde. Hij heeft haar broek uitgetrokken op de bank. "[bijnaam verdachte]" wist dat zij dat niet wilde, want zij had al vaker "nee" tegen hem gezegd toen hij zijn hand in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT